Liên kết website

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI

Khai mạc từ ngày 7/11/1977 tại khu hội nghị 25B , thị xã Thanh Hoá

Ông Hoàng Tạ
(1929-2006)

Về dự có 300 đại biểu.

- Đại  hội nghị quyết về đẩy mạnh hoạt động hơn nữa công tác Công đoàn và nhất trí tập trung 3 phong trào hành động cách mạng chủ  yếu của CNVC, đó là:

+ Phong trào lao động theo phong cách đại công nghiệp, nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, phục vụ nông nghiệp, phát triển vượt bậc.

+ Phong trào tổ chức tốt đời sống vật chất và văn hoá.

+ Phong trào học tập và nâng cao năng lực làm chủ tập thể.

- Đại hội bầu BCH mới gồm 41 đồng chí.
Đồng chí Hoạng Tạ được bầu làm Thư ký, đồng chí Đỗ Thị Thanh làm phó Thư ký.