Liên kết website

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII

Diễn ra từ ngày 29 - 31/8/1988 tại Hội trường lớn 25B của tỉnh.

Với sự có mặt của 300 đại biểu.

- Đại hội khẳng định nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn trong tỉnh là: Mở cuộc vận động lớn trong CNVC tham gia thực hiện cơ chế quản lý mới, hướng phong trào thi đua vào thực hiện mục tiêu: Năng suất, chất lượng, hiệu quả, tập trung thực hiện 3 chương trình:

+ Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm đề phòng thiếu đói.

+ Ngăn chặn tình trạng sa sút của sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, nghề cá, muối, rừng.

+ Đề cao tinh thần trách nhiệm trước đời sống CNVC, tăng cường đoàn kế nhất trí trong CNVC.

- Đại hội đã bầu 47 đồng chí Uỷ viên BCH, 9 uỷ viên thường vụ.
Đồng chí Trịnh Trọng Quyền được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Đồng chí Lê Trọng Tiến, Tống Thị Đãi được bầu làm Phó chủ tịch.

- Năm 1991, đồng chí Tống Thị Đãi đã được bầu bổ sung làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay đồng chí Trịnh Trọng Quyền chuyển công tác khác.

Ông Trịnh Trọng Quyền
(Sinh năm 1947)
Tống Thị Đãi
(1946-2002)