Liên kết website

ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH


DANH SÁCH

ỦY VIÊN UBKT LĐLĐ TỈNH THANH HOÁ KHÓA XVIII

(NHIỆM KỲ 2013- 2018)

TT

Họ tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

1

Trần Văn Chính

UVBTV- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra - LĐLĐ tỉnh

2

Cao Xuân Thành

Phó Chủ nhiệm UBKT - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

3

Nguyễn Thị Nga

Ủy viên UBKT – LĐLĐ tỉnh

4

Lê Thị Loan

Chuyên viên Văn phòng UBKT LĐĐ tỉnh

5

Nguyễn Bá Nhuần

UV BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

6

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành Phố Thanh Hóa

7

Mai Đức Hưng

Phó Chủ tịch Công đoàn  ngành NN&PTNT