Liên kết website

Thông tin đại hội

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng thời cũng trao đổi, tham gia bổ sung vào Dự thảo Báo cáo

Tính đến ngày 30/9/2017 đã có 34/35 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp mình (01 đơn vị cuối cùng sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 9,10/10/2017).

i hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện Nga Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 25 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên 14 đồng chí .

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hoằng Hóa khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 27 đồng chí. Đại hội đã tín nhiệm bầu 15 Đại biểu chính thức, 1 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đại biểu Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa lần thứ III, được tiến hành từ  ngày 14/8 đến ngày 15/8/2017, tại hội trường Thư viện tỉnh Thanh Hóa, với sự có mặt của 125 đại biểu chính thức, thay mặt cho 3.942 đoàn viên, công nhân , viên chức, lao động trong Ngành về dự Đại hội.

Đại hội XXIII Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá có 133 đại biểu chính thức đại diện cho gần 7.000 cán bộ, nhà giáo, người lao động của 107 công đoàn các trường THPT, đơn vị trực thuộc .

Tại Đại hội các Đại biểu đã được nghe và dân chủ thảo luận các nội dung trong báo cáo đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong cả nhiệm kỳ 2012-2017 và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, trong 2 ngày 16 và 17/8/2017, tại nhà Khu Hội nghị trung tâm huyện, đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Yên Định, khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Đồng chí Lê Khắc Bình được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV.

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Đông Sơn luôn được Liên đoàn Lao động huyện và các CĐCS quan tâm thực hiện, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định cuộc sống, động viên CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong 2 ngày 24 và 25 -7, công đoàn ngành xây dựng đã tổ chức đại hội công đoàn ngành lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022  .

Trong nhiệm kỳ vừa qua số lao động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tăng từ 32.000 ở đầu nhiệm kỳ lên đến 73.074 lao động vào cuối quí II năm 2017 (tăng 228,3). Thu nhập bình quân đầu người 4.500.000 đồng/người/tháng, tăng 66,6% so với năm 2011 (2.700.000 đồng/người/tháng).

Trong 2 ngày 4 và 5-7, công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN & PTNT) đã tổ chức đại hội công đoàn ngành lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Sau đại hội, các Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhanh chóng sắp xếp, phân công ủy viên nhiệm kỳ mới, sớm ổn định tổ chức, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, cụ thể hóa và triển khai nghị quyết đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tính đến ngày 3-7, toàn tỉnh tỉnh đã có 3.625/3.633 đơn vị hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022, đạt tỷ lệ 99,8% với 2.959 công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức đại hội và 666 CĐCS tổ chức hội nghị theo đúng kế hoạch đề ra.

Đến ngày 15/6/2017 toàn huyện đã có 28/28 CĐCS khối xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp 82/82 CĐCS khối trường học tổ chức Đại hội, 01 CĐCS tổ chức Hội nghị thành công tốt đẹp.

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn trường khóa VI, báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2012-2017.

BCH Công đoàn cơ sở trực thuộc sau khi được tiếp thu kế hoạch, hướng dẫn về việc tổ chức ĐH công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị, báo cáo cấp uỷ, chuyên môn cùng cấp và NSDLĐ tiến hành tổ chức ĐH công đoàn theo đúng tiến độ mà kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đề ra.

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2016; Hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XIX công đoàn tỉnh Thanh Hóa

Tính đến ngày 14/4/2017, đã có 30/35 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại các CĐCS trực thuộc; có 339/3.667 Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội.

Ngày 4/4/2017, Công đoàn trường TH Thị trấn Bến Sung và  Công đoàn cơ quan Dân đảng huyên Như Thanh  đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là 1 trong 2 đơn vị được BCH LĐLĐ huyện Như Thanh chọn tổ chức Đại hội điểm.

Công đoàn Công ty TNHH Rollsport Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều ngày 14/3, hòa chung khí thế sôi nổi của Đại hội Cựu chiến binh cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Cựu chiến binh của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, Hội Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CĐSJV của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam. Vào hồi 14 giờ, ngày 11/3/2017 Công đoàn bộ phận Xưởng Đế khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2017-2022

Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn các nội dung về nguyên tắc, các bước tiến hành, quy trình tổ chức Đại hội, hội nghị cơ sở theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ngày 13/02/2017, LĐLĐ huyện tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên UBKT, chủ tịch Công đoàn giáo dục, các CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện.

Công ty TNHH giày ALINA Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động SXKD ngày 12/5/5015; Tổ chức Công đoàn được thành lập ngày 15/9/2015 theo quyết định số :09/QĐ-LĐLĐ ngày 15/09/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương; Cơ cấu trong ban chấp hành lâm thời  là 7 đ/c với 772 cán bộ đoàn viên/800 lao động.

Công ty TNHH Fruit of The Loom Việt Nam  được thành lập và chính thức đi vào sản xuất kinh doanh ngày 22 tháng 5 năm 2015; tổ chức Công đoàn được thành lập ngày 31 tháng 3 năm 2016; với số 272 đoàn viên.


Ngày 22 tháng 5 năm 2015; thành lập theo điều 17 Công đoàn Việt Nam với số 172 đoàn viên.Sau hơn một năm đi vào hoạt động; Được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Quảng Xương và ban giám đốc Công ty tạo điêu kiện; sau một thời gian chuẩn bị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH-MTV May Phúc Thịnh đã quyết định tổ chức Đại hội lần thứ I,


Công đoàn cơ sở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được thành lập từ sự chia tách của Công đoàn Cơ quan huyện ủy theo quyết định số 50 ngay11/6/2015 của Ban Thường Vụ LĐLĐ huyện.


Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2016. Công đoàn Công ty TNHH giầy Alena Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ ( 2016 – 2021).

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn huyện khoá VII nhiệm kỳ ( 2007-2012) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn khóa II (nhiệm kỳ 2013-2018) gồm 21 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2013-201, Ban chấp hành khóa II đã họp phiên đầu tiên bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra công đoàn khu kinh tế.

Đại hội đã bầu 19 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn huyện khoá VIII nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 4 đ/c.

Sáng ngày 15/12/2012, Tại Trung tâm Hội nghị huyện Tĩnh Gia, LĐLĐ huyện Tĩnh Gia đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong hai ngày 27 và 28/12/2012, tại Nhà văn hóa huyện, Công đoàn huyện Hậu Lộc đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017).

Tới dự Đại hội có các đồng chí Lê Đức Huấn – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các phòng, ban Liên đoàn lao động tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn các huyện trong cụm thi đua: Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung, Quảng Xương và Thạch Thành.


Đại hội đã bầu 17 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn huyện khoá IV nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 4 đ/c

Đại hội Công đoàn huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2012-2017, đã bầu ra BCH gồm 23 đồng chí là những cán bộ công đoàn tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 21đ/c. Tại phiên họp thứ nhất BCH đã  bầu Ban thường vụ 7đ/c, bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra 5đ/c, bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn huyện Quảng Xương khóa VIII

Đại hội cũng đã bầu ra BCH LĐLĐ huyện khoá VIII gồm 17 đồng chí và bầu 4 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Huế tiếp tục nhận được số phiếu tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch Công đoàn huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng đã bầu 9 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh khoá XVIII.

Đại hội Công đoàn ngành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu ra BCH công đoàn ngành gồm 25 đồng chí, trong đó đồng chí Đào Công Bình được bầu làm Chủ tịch CĐ ngành, đồng chí Mai Đức Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch CĐ ngành Khóa IV, Đại hội cũng đã bầu  Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa  gồm 13 đồng chí.

Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu ra BCH công đoàn ngành gồm 25 đồng chí và  Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa  gồm 12 đồng chí.

Đại hội đã bầu 17 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn ngành khoá XIV nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 7 đồng chí và bầu 4  đại biểu đi dự Đại hội CĐ Xây dựng Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trịnh Thị Khanh tiếp tục nhận được số phiếu tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch Công đoàn huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng đã bầu 6 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh khoá XVIII.

Trong 2 ngày mồng 3 và 4 /12 / 2012 Đại hội Công đoàn huyện Hà Trung lần thứ VII, nhiệm kỳ (2012- 2017) đ· tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị huyện .


Đại hội đã bầu Ban chấp hành Khoá VII  gồm 17 đồng chí và bầu  đoàn đại biểu đi dự đại hội LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá gồm 11 đồng chí.

Ngày 29- 30/11/2012, Liên đoàn Lao động thị xã Sầm Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía Thị ủy Sầm Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của thị xã Sầm Sơn, các Công đoàn huyện, thị, thành phố, các công đoàn ngành và 117 đại biểu chính thức của đại hội đã có mặt đông đủ.


Ngày 20- 21/11/2012, Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội lần thứ VIII công đoàn huyện Thọ Xuân bầu BCH LĐLĐ huyện, theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt, với cơ cấu và số lượng 21 Ủy viên BCH đạt số phiếu tín nhiệm từ 96% trở lên. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII LĐLĐ tỉnh gồm 07 đồng chí.

Đại hội lần thứ XVIII Công đoàn Giáo dục thị xã Sầm Sơn còn có nhiệm vụ bầu ra BCH Công đoàn Giáo dục thị xã, đại hội đã thống nhất và bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào BCH Công đoàn Giáo dục thị xã Sầm Sơn nhiệm kỳ 2012 – 2017

Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2012-2017, đã bầu ra BCH gồm 17 đồng chí là những cán bộ công đoàn tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ

Tiến độ đại hội công đoàn các cấp (tính đến ngày 12/11/2012)


Đại hội đã thống nhất và bỏ phiếu bầu BCH LĐLĐ huyện Yên Định khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 23 ủy viên đạt số phiếu tín nhiệm từ 97% trở lên. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII LĐLĐ tỉnh với 7 đồng chí.

Đại cũng cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của hoạt động của công đoàn giáio dục huyện trong nhiệm kỳ tới (2012-2017)

Sau đại hội, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệm kỳ mới được nâng lên rõ rệt. Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, tổng số Ủy viên BCH CĐCS là: 14.748 đồng chí.

Tại kỳ họp thứ nhất BCH Công đoàn Thành phố khóa VIII đã bầu ra Ban Thương vụ, gồm 7 đồng chí và bầu UBKT; BCH thống nhất cao bầu đồng chí Hoàng Thị Yến giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Lê Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ phó Chủ tịch công đoàn Thành phố khóa VIII.


Tiến độ đại hội công đoàn các cấp đến ngày 23/10/2012


Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của LĐLĐ tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Công văn số 338-CV/TU ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn các cấp, LĐLĐ Ngọc Lặc đã ban hành các văn bản hướng dẫn ĐH và phân công các đồng chí UVBTV, UVBCH LĐLĐ huyện trực tiếp chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt khâu chuẩn bị về nội dung đại hội, các bước quy trình nhân sự và các điều kiện đảm bảo để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017.


Từ ngày 15-16/10/2012, Công đoàn ngành Y tế Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2012-2017). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quyền Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Hoàng Sỹ Bình, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh-Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Ngọc Thành Bí thư Đảng bộ-Phó Giám đốc Sở Y tế. Tới dự Đại hội còn có đại diện của CĐ ngành Giáo dục-Đào tạo; CĐ ngành Công Thương; CĐ ngành Xây dựng; CĐ ngành Giao thông vận tải; CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT; CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn; LĐLĐ Thành phố Thanh Hoá. Đại hội có sự tham gia đầy đủ của 167 đại biểu ưu tú đại diện cho 11.941 CNVC-LĐ và Đoàn viên Công đoàn trong toàn ngành.

       Thực hiện kế hoạch số 17/ KH - LĐLĐ ngày 19 tháng 4 năm 2012  và công văn hướng dẫn số 11/ HD-LĐLĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh hoá về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt nam; Được sự quan tâm chỉ đạo của thường trực Huyện uỷ và công đoàn cấp trên, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND Huyện và các ban, ngành trong huyện, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2012. Tại hội trường Trung tâm văn hoá Huyện Quảng xương  Đaị hội đại biểu Công đoàn giáo dục Huyện Quảng Xương lần thứ XXX nhiệm kỳ 2012 - 2017 chính thức khai mạc.


     Thực hiện Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Hậu Lộc lần thứ VIII và Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hậu Lộc. BCH Công đoàn Giáo dục huyện Hậu Lộc đã xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trường học trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội. Đến ngày 12/10, có 100% Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

     Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

     Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Bá Thước lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hoá. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10), kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành đã và đang tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Cuộc vận động 2 không với 4 nội dung do ngành giáo dục phát động; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã và đang được cán bộ, giáo viên toàn ngành hưởng ứng.


     Thực hiện Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Lang Chánh lần thứ XIX và Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII. BCH Công đoàn Giáo dục huyện Lanh Chánh đã xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trường học trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội. Đến ngày 09/10, có 100% Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra.


      Ngày 08/9/2012, CĐCS Bệnh viện đa khoa Hợp Lực đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ (2012-2014) với sự tham gia của 118 đại biểu đại diện cho hơn 400 Đoàn viên Công đoàn. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Mai Gia Bình Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Thanh Hoá, Đồng chí Lê Văn Bằng Bí thư Đảng bộ-Phó giám đốc Bệnh viện. Tới dự Đại hội còn có Ông Nguyễn Văn Đệ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, Ông Phạm Văn Phượng Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá.

      Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 57/KH-LĐLĐ ngày 14/5/2012 của LĐLĐ huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVII Công đoàn Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, trong 2 ngày 8,9/10/2012 tại Trung tâm Hội nghị huyện Ngọc Lặc, công đoàn Giáo dục huyện đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

     Thực hiện Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Ngày 7 tháng 10 năm 2012 được sự đồng ý của lãnh đạo công ty và Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức tổ chức Đại Hội lần thứ III nhiệm kỳ (2012 - 2015). Tham dự Đại hội có 210 đại biểu chính thức, trong đó lao động nam là 164 người, nữ 46 người.

     Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Vũ Tuấn Minh – UVBCH Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch công đoàn và các đồng chí cán bộ, chuyên viên của CĐ khu kinh tế Nghi Sơn. Về phía Doanh nghiệp có  đồng chí: Nguyễn Thị Thủy– Phó chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty, Đ/c Vũ Thị Ngọc Anh – Giám đốc công ty.

 

      Hoà chung với không khí thi đua sôi nổi của CNVC-LĐ  tỉnh nhà nói chung và CNVC- LĐ huyện Vĩnh Lộc nói riêng đang hăng say lao động, sản xuất lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng chào mừng 66 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh hoá(10/10/1946-10/10/2012) và chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hôil Công đoàn Thanh Hoá Lần thứ XVIII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Lộc khoá XXV, nhiệm kỳ (2012-2017) đựơc tổ chức long trọng tại trung tâm Hội nghị huyện Vĩnh Lộc

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương về việc tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII.

Đại hội đã bầu15 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn huyện khoá VIII nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 4 đ/c.

Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trang nghiêm và thành công tốt đẹp; đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các cấp công đoàn trong tỉnh quyết tâm tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 thực sự đúng phương châm  “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” và là đợt sinh hoạt chính trị lớn của CBCNVC – LĐ  và tổ chức Công đoàn trên toàn tỉnh.


Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-CĐNS ngày 08/05/2012 của Ban Thường vụ Công Đoàn khu kinh tế Nghi Sơn về việc tổ chức Đại hội công Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ II Công Đoàn khu KTNS

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn giáo dục nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 19 đồng chí, và các đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Đảm bảo 100% CNVC-LĐ  có việc làm và thu nhập ổn định, phấn đấu thu nhập bình quân hàng năm tăng 5-8%. Các chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của Nhà nước .

Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thành là Đại hội chỉ đạo điểm trong các LĐLĐ huyện khu vực miền núi của LĐLĐ tỉnh.; Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Tại kỳ họp thứ nhất BCH công đoàn giáo dục huyện khóa X đã bầu ra Ban thường vụ, gồm 5 đồng chí; BCH thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Thị Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Phạm Xuân Duy phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trung Thành được bầu làm Chủ nhiệm UBKT công đoàn giáo dục thị xã khóa X.

Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trang nghiêm và thành công tốt đẹp; đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sáng ngày 27/9/2012, Tại trung tâm Hội nghị Huyện Quan Hóa, Đại hội Công đoàn giáo dục huyện Quan Hóa khoá  XXV, nhiệm kỳ 2012-2017 đựơc tổ chức long trọng

Đại hội Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hoá lần thứ II, nhiệm kỳ (2012- 2017) được tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9 năm 2012, tại hội trường Nhà Văn hoá Lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh, với sự có mặt của 166 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 4.600 đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành về dự Đại hội.

Phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, xây dựng phát triển đội ngũ nữ trong nữ cán bộ giáo viên trong ngành đạt được kết quả tốt. Hàng năm có trên 90% nữ CBGV, NV đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” các cấp.

Ban chấp hành luôn duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, giao lưu giữa các công ty trong Tổng công ty Thanh Hoa, tham gia các cuộc thi về pháp luật, an toàn vệ sinh viên do Công đoàn Khu kinh tế Nghi sơn và LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Đại hội giao cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ2012-2017 tiếp thu ý kiến của Công đoàn cấp trên, Ban lãnh đạo doanh nghiệp và ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH CĐCS nhiệm kỳ 2012-2014 và 5 Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVII.Tiến độ đại hội công đoàn các cấp tính đến ngày 23/9/2012


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm gồm 11 đồng chí và bầu 3 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành y tế Thanh Hoá lần thứ XVII.

Theo báo cáo của 8 công đoàn, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và 27 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố đến hết nay đã có gần 80 % số công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội và hội nghị đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc và thủ tục.

Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trang nghiêm và thành công tốt đẹp; đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.Đại hội Công đoàn cơ quan Chi cục thuế thành công tốt đẹp đã góp phần đẩy nhanh tiến độ Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn huyện khoá VIII nhiệm kỳ 2012 - 2017.

THEMCO hiện nay có 115 lao động, (trong đó số nữ  33 chiếm 28%). Lao động có trình độ Đại học và trên Đại học là 48 (chiếm 42%), trình độ Cao đẳng, Trung cấp là 44 (chiếm 38%).

Tại Đại hội đã thống nhất bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan UBND huyện  nhiệm kỳ 2012- 2014 gồm 9 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Ngọc Lặc lần thứ VIII gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trang nghiêm và thành công tốt đẹp; đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

        Thực hiện kế hoạch số 17/KH- LĐLĐ ngày 9 tháng 4 năm 2012 và hướng dẫn số 11/ HD-LĐLĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

          Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phong và Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương, ngày 26 tháng 8 năm 2012 tại Hội trường uỷ ban nhân dân xã, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã Quảng Phong đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2012 – 2015).

Đại hội cũng đã bầu ra một Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí, bầu 3 đồng chí đại diện tiêu biểu cho CĐCS đi dự Đại hội Công đoàn ngành y tế lần thứ XVII.

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thuỷ có 132 CBVC-LĐ: Trong đó có 75 lao động nữ (chiếm 57%). Số LĐ có trình độ Đại học là 34 (chiếm 26%), số trình độ sau đại học là 11. Số có trình độ Trung- Cao cấp lý luận chính trị là 8 đ/c.

Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra BCH Công đoàn Khoá I - Nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 3 đồng chí và tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Với những kết quả đó, trong nhiệm kì qua, Công đoàn Giáo dục huyện và các công đoàn cơ sở trường học được trào tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp công đoàn.

Hội nghị đã bầu ra 07 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017.

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014 gồm 7 đồng chí và bầu ra đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn huyện theo đúng quyết định phân bổ.

Đại hội đó bầu BCH khoá mới gồm 3 đồng chớ và bầu đoàn đại biểu thay mặt cho 28 cán bộ đoàn viên của xó tham dự đại hội đại biểu công đoàn huyện Thiệu Hoá

Đại hội đã bầu BCH CĐCS, UBKT khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2015 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện theo đúng hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Dạ Lan lần thứ IV nhiệm kỳ ( 2012- 2015)