Liên kết website

Công đoàn Công ty Cổ phần Dạ Lan tổ chức Đại hội lần thứ IV Nhiệm kỳ ( 2012- 2015)

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-CĐNCT ngày 09/5/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hoá về việc tổ chức Đại hội lần thứ II Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hoá tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, sáng ngày 05/6/2012 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Dạ Lan ( Lô:  28 Công viên Hội An - Thành phố Thanh Hoá), Công đoàn Công ty Cổ phần Dạ Lan đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ  IV nhiệm kỳ (2012- 2015). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ; Đ/c Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng uỷ, PGĐ Sở Công Thương; Đ/c Nguyễn Văn Ngọc – Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Thanh Hoá; Đ/c Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương và các Đ/c đại diện cho các Ban LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Doanh nhân Nữ Thanh Hoá, Ban Dân vận Thành uỷ Thành phố Thanh Hoá, LĐLĐ TP Thanh Hoá, Thành đoàn Thành phố và các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Công Thương đến dự và chúc mừng Đại hội. Về phía Công ty CP Dạ Lan  có đồng chí Trịnh Thị Loan – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT,  Giám đốc công ty; đại diện các tổ chức đoàn thể và 150 đại biểu đại diện cho gần 300 đoàn viên trong công ty.

alt

Là đơn vị được Công đoàn Ngành Công Thương chọn chỉ đạo Đại hội điểm. Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Dạ Lan đã được tiến hành đúng tiến độ, thời gian và diễn ra một cách nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận với không khí sôi nổi, các ý kiến tham gia tại Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đưa ra các giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ tới, đồng thời thống nhất cao các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra . Đại hội đã thông qua báo cáo tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn Ngành Công Thương lần thứ I tại Đại hội lần thứ II. Đại hội cũng đã lựa chọn  bầu vào Ban chấp hành khoá mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội II Công đoàn Ngành Công Thương gồm 10 đồng chí.

Với khẩu hiệu “ Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, vì sự phát triển bền vững của Công ty, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”, Đại hội đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Dạ Lan lần thứ IV nhiệm kỳ ( 2012- 2015)


Lê Thị Thuận – Công đoàn Ngành Công Thương