Liên kết website

Công đoàn xã Quảng Đức huyện Quảng Xương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2015

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 và Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, theo chỉ đạo của LĐLĐ huyện Quảng Xương, ngày 23/7/2012 tại hội trường xã Quảng Đức huyện Quảng Xương, CĐCS xã Quảng Đức tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2015. Đây là CĐCS được Ban Thường vụ LĐLĐ huyện chọn làm Đại hội điểm; về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đình Cường – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Ban Dân vận huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Đức và 7 CĐCS xã bạn về dự Đại hội để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội tại đơn vị mình.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Cường – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Ban Dân vận huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của CĐCS xã Quảng Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra những nguyên nhân yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu BCH CĐCS, UBKT khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2015 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện theo đúng hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.


Trần Bá Trường – LĐLĐ huyện Quảng Xương