Liên kết website

Đại hội Công đoàn Công đoàn Giáo dục huyện Thạch Thành khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội công đoàn Giáo dục huyện khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra trong hai ngày 13-14/8/2012 tại trung tâm Hội nghị huyện Thạch Thành. Đại hội đã làm việc với tinh thần “dân chủ, đoàn kết đổi mới và thiết thực”. Đại hội có mặt 148 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 2218 đoàn viên tại 99 công đoàn cơ sở trường học.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khoát – trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn lao động tỉnh và các đồng chí đại diện cho các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Loan – Phó chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Chiêm – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Tân, trưởng ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Lương Công Thành - Ủy viên BCH huyện ủy, trưởng phòng GD&ĐT và các đồng chí lãnh đạo phòng GD&ĐT Thạch Thành; đồng chí Hà Long Biên - ủy viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, các phòng ban UBND, Huyện ủy, các Hội…..

Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện khóa XXXIV đã đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội khóa XXXIII nhiệm kì 2007 – 2012, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kì 2012 – 2017 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện nhiệm kì mới.

Các báo cáo và các ý kiến phát biểu của đại biểu đều khẳng định Công đoàn Giáo dục huyện trong nhiệm vừa qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững. Lãnh đạo và công đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Ngành trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở đã tham gia một cách tích cực vào việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công khai hoá chế độ chính sách, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động… Công tác xây dựng tổ chức công đoàn được chú trọng: Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới được 8 công đoàn cơ sở đạt chỉ tiêu 100% đơn vị trường học có công đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên công đoàn 2218 đoàn viên (Tỉ lệ đoàn viên đạt 99.9%) tăng 227 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ. 100% đoàn viên đạt trình độ chuẩn trong đó tỉ lệ trên chuẩn chiếm 48,7%. Trong đó Thạc sĩ: 7, so với đầu nhiệm kỳ tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng 4,5%.

Số đoàn viên công đoàn là Đảng viên: 1250 đồng chí đạt tỉ lệ 56,3%; so với đầu nhiệm kỳ tăng 408 đồng chí. Số đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận, trung cấp lý luận: 36 đồng chí, đang học cao cấp, trung cấp lý luận là 115 đồng chí.

Công đoàn Giáo dục huyện đã tham gia tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động điển hình là phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Trong nhiệm kỳ: Có 1138 lượt đoàn viên công đoàn GV được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bình quân 227 lượt đoàn viên đạt GV giỏi/năm, 81 lượt GV giỏi cấp tỉnh, bình quân 16 lượt đoàn viên đạt GV giỏi cấp tỉnh/năm.  Có 11202 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 1446 lượt Học sinh giỏi cấp tỉnh, 17 học sinh giỏi quốc gia.

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được 100% công đoàn cơ sở phát động và được đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ Có 2437 SKKN xếp loại cấp huyện, 165 SKKN xếp loại cấp tỉnh.

Phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, xây dựng phát triển đội ngũ nữ trong nữ Cán bộ giáo viên trong ngành đạt được kết quả tốt. Hàng năm có trên 90% nữ CBGV, NV đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” các cấp. Trong 5 năm đã có 326 chị được kết nạp vào Đảng, 10 chị là Đảng ủy viên cấp xã, 10 chị là Đại biểu HĐND xã, 01 nhà giáo ưu tú, 18 chị được bổ nhiệm làm quản lý nâng số CBQL trường học là nữ lên 131 chị, có 65 Chị được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Với những kết quả đó, trong nhiệm kì qua, Công đoàn Giáo dục huyện và các công đoàn cơ sở trường học được trào tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen: 10 lượt tập thể,    9 lượt cá nhân

CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen:          3 lượt tập thể,     1 lượt cá nhân

LĐLĐ Thanh Hóa tặng Cờ thi đua:        3 tập thể

Tặng Bằng khen:     26 lượt tập thể,    25 lượt cá nhân

CĐGD Thanh Hóa tặng Giấy khen:       31 lượt tập thể,    31 lượt cá nhân

LĐLĐ huyện tặng Giấy khen:      103 lượt tập thể,   113 lượt cá nhân

CĐGD huyện tặng Giấy khen:     104 lượt tập thể,   291 lượt cá nhân

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng công tác công đoàn khóa XXXIV, nhiệm kỳ 2012-2017 với mục tiêu tổng quát là Thực hiện đún quan điểm, mục tiêu, phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm tới mà nghị quyết  Đại hội lần thứ XI của Đảng đã khẳng định đó là: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện nhà ở, làm việc … để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Long Biên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện – đánh giá cao kết quả hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục huyện, đã chỉ ra những nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục huyện trong nhiệm kì tới cần tập trung triển khai thực hiện tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức công đoàn; tiếp tục có những hình thức nội dung triển khai hiệu quả phong trào thi đua của ngành; có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn để hoạt động công đoàn có hiệu quả hơn…

Thay mặt Phòng GD&ĐT, Nhà Giáo ưu tú Nguyễn Thị Thành – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chúc mừng những thành tích đã đạt được của tổ chức công đoàn và BCH Công đoàn Giáo dục huyện trong nhiệm kì qua. Đồng chí tin tưởng rằng tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động và sáng tạo phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể khác khai thác và phát huy mọi nguồn lực sức mạnh để xây dựng và phát triển Ngành Giáo dục huyện nhà.

Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Thạch Thành thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn nhiệm kì 2012 – 2017 gồm 17 đồng chí, bầu hai đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh khóa XXII và Công đoàn huyện khóa VIII. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.


Nguyễn Ngọc Phương – chủ tịch CĐGD huyện Thạch Thành