Liên kết website

Đại hội lần thứ nhất CĐCS Quỹ tín dụng nhân dân xã Quảng Văn nhiệm kỳ 2012 – 2015

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 và Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, được sự nhất trí của Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và BTV LĐLĐ huyện Quảng Xương, ngày 23/8/2012, tại hội trường UBND xã Quảng Văn, CĐCS Quỹ Tín dụng nhân dân xã Quảng Văn đã tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c trong BTV LĐLĐ huyện, các đ/c trong BTV Đảng uỷ xã Quảng Văn.

Hoà chung với khí thế, tinh thần thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại hội CĐCS Quỹ Tín dụng nhân dân xã Quảng Văn đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, phấn khởi. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia vào báo cáo hoạt động của BCH Công đoàn lâm thời về những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Mặc dù là tổ chức Công đoàn khối kinh tế ngoài Nhà nước mới thành lập nhưng BCH CĐ lâm thời Quỹ TDND xã Quảng Văn đã có những sáng tạo trong hoạt động và cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát biểu tại Đại hội, đ/c Trần Bá Trường - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của BCH CĐ lâm thời, chỉ ra những phương hướng hoạt động cụ thể trong thời gian tới đồng thời khích lệ, động viên BCH Công đoàn khoá mới tích cực hoạt động, bằng năng lực và tâm huyết từng bước xây dựng CĐCS Quỹ TDND xã nhà ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra BCH Công đoàn Khoá I - Nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 3 đồng chí và tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


Lê Thị Thuận - LĐLĐ huyện Quảng Xương