Liên kết website

Đại hội CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh nhiệm kỳ (2012-2014)

Ngày 16/8/2012, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2012-2014). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Thị Bích, Phó giám đốc Sở y tế Thanh Hóa, Đồng chí Đỗ Văn Liêm Bí thư Đảng  bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng sự tham gia đầy đủ của 134 đại biểu đại diện cho các khoa, phòng của Bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa tỉnh có 916 CBVC-LĐ, trong đó số nữ là 617 (chiếm 67,4%). Số có trình độ Đại học và trên Đại học là 279 (chiếm 31%). Trong nhiệm kỳ qua, 100% CBVC-LĐ đều có việc làm ổn định, các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Vì vậy, CBVC-LĐ của Bệnh viện luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện” trong nhiều năm qua.

Hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: CĐCS luôn phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, cử đại diện tham gia đầy đủ các Hội đồng, Hội nghị của đơn vị, chủ động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật cho người lao động. CĐCS và CĐ bộ phận tích cực vận động CBVC-LĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo như: ủng hộ các loại quỹ hàng năm khoảng 400 triệu đồng, hàng trăm CBVC-LĐ của bệnh viện đã trực tiếp hiến máu nhân đạo…

Công tác tuyên truyền giáo dục trong CBVC-LĐ được duy trì thường xuyên: các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định của ngành, của đơn vị… được tổ chức triển khai, quán triệt đến  trên 85% CBVC-LĐ. Đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ gắn với thi đua thực hiện y đức, quy tắc ứng xử, chế độ giao tiếp trong ngành y tế được đẩy mạnh và duy trì có hiệu quả đã góp nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của CNVC-LĐ trong Bệnh viện.

Công đoàn Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn trong việc phát động, tổ chức, quản lý các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và đạt nhiều kết quả thiết thực: Tình hình an toàn lao động và phòng chống cháy nổ được đảm bảo, an ninh trật tự Bệnh viện được giữ vững, phong trào Văn hóa văn nghệ- Thể dục thể thao được duy trì và luôn có giải cao trong các cuộc Hội diễn, Hội thi của ngành và Bộ y tế. Hàng năm có 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% Nữ CBVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp, đơn vị không có người sinh con thứ ba trở lên…Nổi bật nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”: Trong 2 năm (2010-2012) Bệnh viện có 198 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở; 14 đề tài NCKH cấp ngành; 5 đề tài NCKH cấp tỉnh và 02 đề tài NCKH cấp nhà nước… Bệnh viện đã triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật mới như: Kỹ thuật can thiệp tim mạch, Lọc máu liên tục, Phẫu thuật tán sỏi niệu quản bằng Laser, Kỹ thuật tiêu sợi huyết điều trị cho bệnh nhân nhồi máu não đến sớm, trị xạ gia tốc trong điều trị bệnh Ung thư…

Hàng năm, có trên 95% người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 415 lao động tiên tiến xuất sắc, 149 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên. Công đoàn cơ sở có 97,5% Công đoàn Bộ phận đạt danh hiệu CĐBP vững mạnh (trong đó có 25/39 CĐBP đạt VMXS), CĐCS luôn giữ vững danh hiệu CĐCS Vững mạnh xuất sắc. Trong nhiệm kỳ có 66 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng…

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, xác định những khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân của tồn tại yếu kếm, rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã biểt quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2012-2014) với các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản sau:

Trên 90% CBVC-LĐ được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ các cấp.

100% CĐ bộ phận thực hiện tốt “Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở”, 100% CBVC-LĐ không vi phạm y đức và quy tắc ứng xử trong ngành y tế.

Hàng năm có trên 90% cán bộ CĐ được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, 100% lao động mới tuyển dụng được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, trên 90% Đoàn viên CĐ đạt danh hiệu ĐVXS, 50% CĐBP đạt VMXS, CĐCS phấn đấu giữ vững danh hiệu VMXS. Hàng năm có 65% CBVC-LĐ thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. 100% CBVC-LĐ cam kết và chấp hành tốt Pháp lệnh Dân số-KHHGĐ, không có người sinh con thứ ba trở lên…

Đại hội cũng đã bầu ra một Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí, bầu 3 đồng chí đại diện tiêu biểu cho CĐCS đi dự Đại hội Công đoàn ngành y tế lần thứ XVII.

Đại hội CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh nhiệm kỳ (20-12-2014) đã thành công tốt đẹp. Trên tinh thần “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” Đại hội kêu gọi toàn thể CBVC-LĐ và Đoàn viên Công đoàn toàn Bệnh viện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ và nghị quyết của Đại hội Công đoàn Bệnh viện đã đề ra để luôn xứng đáng là Bệnh viện đầu ngành của tỉnh Thanh Hóa.


Lê Văn Tạo,  Phó Chủ tịch CĐ ngành Y tế