Liên kết website

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2012 - 2015 công đoàn cơ sở xã Quảng Phong huyện Quảng Xương.

        Thực hiện kế hoạch số 17/KH- LĐLĐ ngày 9 tháng 4 năm 2012 và hướng dẫn số 11/ HD-LĐLĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

          Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phong và Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương, ngày 26 tháng 8 năm 2012 tại Hội trường uỷ ban nhân dân xã, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã Quảng Phong đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2012 – 2015).

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c trong Ban thường vụ LĐLĐ huyện, các đ/c trong Ban thường vụ Đảng uỷ, và 46 cán bộ đoàn viên Công đoàn.

          Về kết quả thực hiện Nghị Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2009 -2012 báo cáo của Đại hội nêu rõ: thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ II của ban chấp hành CĐCS, trong suốt nhiệm kỳ qua công đoàn thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách như: BHXH, BHYT và các chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động trong cơ quan, tham mưu cho cấp uỷ đảng phối hợp với chuyên môn thường xuyên làm tốt công tác trợ cấp cho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên kịp thời những cán bộ hợp đồng có mức thu nhập thấp, phát động xây dựng các loại quĩ như "Quĩ vì người nghèo", Quĩ "Tương trợ" giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, quĩ tham quan du lịch, đi học tập kinh nghiêm trong và ngoài tỉnh.

          Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ các nghị quyết của đảng, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, tuyên truyền phổ biến giáo dục cho cán bộ đoàn viên CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá. Do làm tốt công tác tuyên truyền trong suốt nhiệm kỳ qua không có cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ vi phạm kỷ luật.

          Công đoàn đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

          Ban chấp hành CĐCS làm tốt công tác tuyên truyên vận động phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện. Đầu nhiện kỳ CĐCS có 40 đoàn viên cuối nhiệm kỳ có 46 cán bộ đoàn viên tăng 6 đoàn viên. Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm phát huy quyền làm chủ của NLĐ, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, xây dựng qui chế phối hợp ngay từ đầu nhịêm kỳ và hàng năm có bổ sung sửa đổi do tính chất công việc. Xây dựng qui chế hoạt động của ban chấp hành toàn khoá, qui chế chi tiêu nội bộ, thường xuyên tổ chức kiểm tra cán bộ đoàn viên việc chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam. Do vậy, CĐCS Xã Quảng phong được Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn qua đợt kiểm tra tháng 4 năm 2012.

          Thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ huyện đ/c Đỗ Đình Cường - Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà CĐCS xã Quảng phong đạt được trong nhiệm kỳ qua, và chỉ ra một số mặt còn hạn chế mà trong báo cáo và các ý kiến của các đại biểu về dự đại đã nêu, cần bổ sung vào nghị quyết để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

          Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 5 đ/c, bầu chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm UBKT công đoàn khoá mới nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 - 2017 theo đúng hướng dẫn của LĐLĐ huyện và điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Trần Bá Trường, LĐLĐ huyện Quảng Xương