Liên kết website

Những kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XI Công đoàn Việt Nam, ngay từ những tháng đầu năm 2012, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII.

Để tạo điều kiện cho công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội hết nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể, chi tiết: Từ việc tổ chức tuyên truyền, xây dựng chương trình kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, quy trình công tác nhân sự, đề cương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, chương trình nghị sự v..v.., đồng thời phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo Đại hội từ cơ sở. Đặc biệt Đại hội đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền và các đoàn thể cùng cấp.Trước đó, hầu hết các huyện đều tổ chức Đại hội điểm, do đó đã kịp thời rút được nhiều kinh nghiệm bổ ích, tránh được những khiếm khuyết, lúng túng trong quá trình tổ chức.

alt

Văn kiện đại hội được các cơ sở chuẩn bị công phu, nội dung bám sát tình hình thực tế; phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu chủ yếu được xác định phù hợp, cụ thể và được bàn bạc dân chủ, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ đoàn viên công đoàn. Công tác nhân sự được lãnh đạo thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn, bảo đảm cơ cấu, coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng. Việc giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành, ban thường vụ đều có số dư, hầu hết chỉ bầu một lần đã đủ số lượng ủy viên khóa mới, tỷ lệ nữ và độ tuổi bảo đảm theo quy định; bầu được những đồng chí đại biểu ưu tú tiêu biểu trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Theo báo cáo của 8 công đoàn, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và 27 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố đến hết nay đã có gần 80 % số công đoàn cơ sở tổ chức xong Đại hội và hội nghị đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc và thủ tục.

Sau đại hội, các Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhanh chóng sắp xếp, phân công ủy viên nhiệm kỳ mới, sớm ổn định tổ chức, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, cụ thể hóa và triển khai nghị quyết đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Quá trình tổ chức đại hội các công đoàn cơ sở trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, tạo không khí phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức Đại hội ở cấp công đoàn cơ sở vẫn còn những thiếu sót, hạn chế, cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt đại hội cấp huyện. Đó là các ý kiến tham luận tại Đại hội chưa nhiều; chất lượng tham gia còn hạn chế, chủ yếu kể về thành tích, chưa đưa ra được nhiều giải pháp thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch ở một số Đại hội còn lúng túng. Trang trí Đại hội ở một số công đoàn cơ sở do hội trường chật hẹp nên chưa đúng quy cách theo hướng dẫn.

Nhằm tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở được tốt; vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hoá và Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo các công đoàn cấp trên tổ chức Đại hội đạt kết quả cao nhất.

 

Bài và ảnh: Mai Ngọc Tuấn, Ban Tuyên giáo