Liên kết website

Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm (kỳ 2012-2014)

Ngày 07/9/2012 Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm (kỳ 2012-2014), tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Gia Bình Chủ tịch CĐ ngành Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Giáp Bí thư Đảng bộ-Giám đốc Bệnh viện và sự có mặt của 135 Đại là đoàn viên Công đoàn của Bệnh viện.

Là Bệnh viện chuyên khoa hạng I tuyến tỉnh quy mô 400 giường bệnh với 415 CBVC-LĐ, trong đó lao động có trình độ Đại học và trên Đại học là 140 (chiếm 34%), số lao động nữ là 317 (chiếm 76%), trong những năm qua, Bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do quá tải, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế xuống cấp nhất là cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách cho người lao động còn bất cập… đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Bệnh viện cũng như tư tưởng, tâm trạng và đời sống của CBVC-LĐ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn cùng các tổ chức chính trị -xã hội khác trong đơn vị, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của tập thể CBVC-LĐ, trong nhiệm kỳ qua phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn có nhiều thành tích đáng ghi nhận:

Công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đã làm tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tham gia xây dựng và chủ động giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, phối hợp tốt với chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong Bệnh viện công lập”, xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ… Vì vậy, trong thời gian qua các chế độ, chính sách của CBVC-LĐ được thực hiện đầy đủ, 100% Lao động có việc làm và thu nhập ổn định, thu nhập ngoài lương bình quân 1,8 triệu đồng/ tháng/người. Công tác động viên, thăm hỏi, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tham gia các hoạt động xã hội cũng được đẩy mạnh: CĐCS đã vận động CBVC-LĐ Bệnh viện quyên góp ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng, nhận phụng dưỡng một Bà mẹ Việt NamAnh hùng tại huyện Tĩnh Gia, hàng trăm lượt CBVC-LĐ của Bệnh viện đã trực tiếp tình nguyện hiến máu nhân đạo…

Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì và phát huy có hiệu quả, hàng năm có trên 70% cá nhân được xếp loại lao động Tiên tiến, Bệnh viện giữ vững danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện” nhiều năm, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện Y đức; Quy tắc ứng xử; Chế độ giao tiếp trong ngành Y tế, phong trào thi đua lao động giỏi-LĐST: Trong hai năm (2010-2011) Bệnh viện có 2 đề tài khoa học cấp tỉnh, 2 đề tài cấp ngành, 34 đề tài cấp cơ sở. Năm 2012 có 1 cá nhân được tặng “Bằng lao động sáng tạo” và CĐCS Bệnh viện được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen về Lao động sáng tạo. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tiếp tục được củng cố và nâng cao, tình trạng nhũng nhiễu được khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất…Qua bình xét phân loại hàng năm có 85% đoàn viên CĐ đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc, 90% tổ CĐ đạt Vững mạnh, CĐCS đạt VMXS.

Đại hội cũng đã sôi nổi tập trung thảo luận về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Trên tinh thần “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, 100% Đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII và giao cho BCH CĐCS nhiệm kỳ (2012-2014) tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm gồm 11 đồng chí và bầu 3 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành y tế Thanh Hoá lần thứ XVII.

Lê Văn Tạo, CĐ ngành Y tế Thanh Hoá