Liên kết website

CĐCS Cơ quan Sở Y tế Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2014

Ngày 21/9/2012 CĐCS Cơ quan Sở Y tế Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2014, tới dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Gia Bình, Chủ tịch CĐ ngành Y tế Thanh Hoá.

Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Y tế Thanh Hoá có 45 Đoàn viên, trong đó có 14 nữ, số có trình độ trên Đại học là 25; Đại học là 15; Trung học và Công nhân kỹ thuật là 6. Có 5 đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, 21 đồng chí là Trưởng-Phó các Phòng-Ban chức năng.

Trong nhiệm kỳ qua, các chế độ chính sách của Cán bộ công chức được thực hiện đầy đủ, đời sống vật chất tinh thần luôn được Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn quan tâm, thu nhập ngoài lương bình quân 2 triệu đồng/người/tháng, các chế độ thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ… được quan tâm đúng mức, các hoạt động xã hội được đẩy mạnh như: Quyên góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống các tai tệ nạn xã hội, trực tiếp tình nguyện hiến máu nhân đạo…

alt

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ có 100% CBCC đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến trong đó có 60% đạt danh hiệu Lao động xuất sắc. Trong hai năm (2010-2011) có 3 đề tài NCKH cấp ngành, 01 đề tài NCKH cấp Tỉnh đã được nghiệm thu. Có 100% nữ công chức danh hiệu thi đua 2 giỏi. Cơ quan Văn phòng Sở có 01 đồng chí được phong tặng Thầy thuốc Nhân dân; 01 Thầy thuốc Ưu tú, có 5 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 33 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 4 đồng chí được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, 15 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”…

Trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thiết thực” 100% đại biểu  đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới:

Phấn đấu hàng năm có 100% ĐVCĐ đạt danh hiệu ĐVSX; 100% tổ CĐ đạt VMSX, CĐCS đạt VMXS. 100% ĐVCĐ ký cam kết và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; 100% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; Cơ quan Văn phòng Sở y tế phấn đấu đạt chuẩn Văn hoá vào năm 2013; 100% CBCC cam kết thực hiện không sinh con thứ 3 trở lên, 100% nữ công chức đạt danh hiệu thi đua 2 giỏi, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện ISO áp dụng trong cơ quan hành chính. Phấn đấu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia quản lý tốt xưởng in để có thu nhập tăng thêm ngoài lương bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng…

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH CĐCS nhiệm kỳ 2012-2014 và 5 Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVII.


Lê Văn Tạo,  CĐ ngành Y tế Thanh Hoá