Liên kết website

Đại hội đại biểu công đoàn giáo dục huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 20-21/9/2012, công đoàn giáo dục huyện Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lê Đức Huấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Thành Luân – Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Lê Công Minh – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Lộc Ninh – Phó Chủ tịch UBND, các đồng chí đại diện các ban LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban phòng, ngành, hội, đoàn thể huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng 150 đại biểu đại diện cho 2680 CBGV, nhân viên, lao động ngành Giáo dục huyện.

Đại hội công đoàn giáo dục Thọ Xuân lần thứ XXVI được tiến hành trong khí thế chung của toàn ngành bước vào năm học mới 2012 – 2013 với tinh thần “dân chủ, đoàn kết đổi mới và thiết thực”. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng công tác công đoàn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2012-2017 với mục tiêu tổng quát là Thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu, phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm tới mà nghị quyết  Đại hội lần thứ XI của Đảng đã khẳng định đó là: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện nhà ở, làm việc … để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn giáo dục huyện đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Công tác tư tưởng, chính trị được giữ vững. cán bộ giáo viên, công nhân viên nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập, các chế độ chính sách, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động ngày một được đảm bảo…

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn được chú trọng: Hiện nay CĐGD quản lý 126 công đoàn cơ sở với tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên là 2680, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 170 người, (nữ là 2166 người, tỷ lệ 80,8 %), trong đó có 1361 Đảng viên đạt tỷ lệ 50,8%. 100% đoàn viên đạt trình độ chuẩn, trong đó Thạc sĩ: 11, Đại học: 1383 người; Cao đẳng 576; Trung cấp 710, so với đầu nhiệm kỳ tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng 25,7%. Số đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận, trung cấp lý luận là: 176 đồng chí. 100% giáo viên được học tập và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Công đoàn giáo dục huyện đã tham gia tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, điển hình là phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” gắn với thực hiện quy chế dân chủ, cuộc vận động “Xã hội hóa giáo dục” ...

Trong nhiệm kỳ: Có 973 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 74 lượt giáo giỏi cấp tỉnh, Có 12560 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 660 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được 100% công đoàn cơ sở phát động và được đông đảo đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ có 1884 SKKN xếp loại cấp huyện, 3295 SKKN xếp loại cấp tỉnh.

Phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, xây dựng phát triển đội ngũ nữ trong nữ cán bộ giáo viên trong ngành đạt được kết quả tốt. Hàng năm có trên 90% nữ CBGV, NV đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” các cấp.

Với những thành tích trên, công đoàn giáo dục huyện luôn được xếp loại vững mạnh xuất sắc và được các cấp công đoàn khen thưởng như: Cờ thi đua vững mạnh xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm học 2007 – 2008; Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa năm học 2008 – 2009; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2009 – 2010; Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh năm học 2010 – 2011; 2011 – 2012.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đức Huấn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – đánh giá cao kết quả hoạt động của BCH Công đoàn giáo dục huyện, đã chỉ ra những nhiệm vụ công đoàn giáo dục huyện trong nhiệm kỳ tới cần tập trung triển khai thực hiện tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức công đoàn; tiếp tục có những hình thức nội dung triển khai hiệu quả phong trào thi đua của ngành; có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn để hoạt động công đoàn có hiệu quả hơn …

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 15 đồng chí, bầu hai đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn giáo dục tỉnh khóa XXII và công đoàn huyện khóa VIII. Đồng chí Hà Thị Luân – Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện khóa XXV tái cử chức danh Chủ tịch công đoàn khóa XXVI.


Văn Tài – LĐLĐ huyện Thọ Xuân