Liên kết website

Tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục Quan Hoá lần thứ XXV nhiệm kỳ 2012 - 2017

Sáng ngày 27/9/2012, Tại trung tâm Hội nghị Huyện Quan Hóa, Đại hội Công đoàn giáo dục huyện Quan Hóa khoá  XXV, nhiệm kỳ 2012-2017 đựơc tổ chức long trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng có bước phát triển mới, đời sống của cán bộ CNVC-LĐ ngày càng ổn định và nâng cao, tổ chức công đoàn ngày càng thể hiện rõ vai trò, chức năng của mình, thực sự là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ trưởng các ban LĐLĐ tỉnh, đại diện CĐN giáo dục tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn. Đặc biệt có 104 Đại biểu là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 1.142 đoàn viên của 54 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện về dự Đại hội.


Ban chấp hành CĐGD Quan Hoá khó XXV nhiệm kỳ (2012-2017) ra mắt Đại hội

    Đại hội lần thứ XXV đánh giá những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ đã đạt được là có được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp Uỷ Đảng và Công đoàn cấp trên, sự chung tay, góp sức của lãnh đạo chuyên môn cũng như các tổ chức đoàn thể xã hội đồng cấp, sự đoàn kết nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ đoàn viên trên địa bàn huyện đã đưa chất lượng hoạt động công đoàn cũng như chất lượng đội ngũ nâng lên rõ nét, công tác phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách nhằm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được thường xuyên, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên, CNVC-LĐ, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của công đoàn cấp trên đến cán bộ đoàn viên, đẩy mạnh tự học tự bồi dưỡng nõng cao về lý luận chớnh trị cũng như chuyờn mụn nghiệp vụ ở mỗi đoàn viờn gắn với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03/ CT– BCT của Bộ chính trị, đẩy mạnh cỏc phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt” phong trào“Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tích cực” phong trào “Giỏi việc trường- đảm việc nhà”, phong trào “Xanh-sạch-đẹp” gắn với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương – Trách nhiệm”và  “Xây dựng cơ quan văn hoá” trong các nhà trường đã từng bước đáp ứng với yêu cầu mới. 

Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ ( 2007 – 2012) cụ thể:

- Có  4 tập thể và 5 cá nhân. Đựơc Tổng LĐLĐ Việt Nam  tặng Bằng khen ;  1 tập thể và  3 cá nhân. được Công đoàn GD Việt Nam  tặng Bằng khen của; 12 tập thể và  12 cá nhân được LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá  tặng Bằng khen ; 21 tập thể và  36 cá nhân được CĐGD tỉnh Thanh Hoá tặng Giấy khen;  30  tập thể và 42 cá nhân. được LĐLĐ huyện tặng  Giấy khen;  30  tập thể và 82 cá nhân đựợc CĐGD huyện tặng giấy khên; 59 cá nhân đựơc TLĐ tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp XD tổ chức CĐ”

- 26 CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc =  48,2 % và 23  CĐCS đạt vững mạnh = 42,6 %

Đại hội đã bầu 15 đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành CĐGD khoá XXV, nhiệm kỳ (2012-2017) bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội LĐLĐ huyện Quan Hoá lần thứ VIII và 2 đại biểu đi dự đại hội CĐGD tỉnh thanh Hoá lần thứ XXII. Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu 5 đ/c trong Ban Thường vụ. Đồng chí Trương Thị Nhung được bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn giáo dục huyện khoá XXV, nhiệm kỳ (2012-2017).

Đại hội thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên và tham gia góp ý vào Điều lệ CĐ Việt nam . Chỉ ra  những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGD khoá XXIV cấp mình. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ (2012-2017).

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXI, Nghị NQ Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Công đoàn Thanh Hoá lần thứ XXVIII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.


Trần Văn Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh