Liên kết website

Đại hội công đoàn giáo dục thị xã Bỉm Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Thực hiện Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thị xã Bỉm Sơn lần thứ VII và Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, của Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn, BCH Công đoàn giáo dục thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở trường học trên địa bàn thị xã tổ chức đại hội. Đến ngày 15/9, có 100% công đoàn cơ sở trường học trực thuộc công đoàn giáo dục thị xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

alt

Ảnh BCH Công đoàn Giáo dục thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2012-2017 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh và LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn.

Ngày 30 tháng 9 năm 2012 công đoàn giáo dục thị xã Bỉm Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội có 75 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trên 600 đoàn viên công đoàn của 24 Công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn thị xã về dự. Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy, PCT thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Phạm Công Cần, Ủy viên thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Mai Đình Lâm phó Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Tạ Thị Liên Chủ tịch LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn về dự và chỉ đạo.

Với phương châm “dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” Đại hội công đoàn giáo dục thị xã Bỉm Sơn đã phát huy trí tuệ của công đoàn các nhà trường, các đại biểu dự đại hội tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo của BCH công đoàn giáo dục thị xã, đánh giá thực chất tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn từ Đại hội IX đến nay; Đại hội công đoàn giáo dục thị xã đã thảo luận và quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ X là “Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt- học tốt”, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sáng kiến kinh nghiệm, tích cực tham gia vào công tác quản lý chuyên môn, quản lý nhà trường, tạo ra bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, không ngừng chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng ngành giáo dục thị xã Bỉm Sơn ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH và mục tiêu phát triển KT-XH địa phương và của tỉnh”.

Đại hội công đoàn giáo dục thị xã Bỉm Sơn lần thứ X đã bầu ra BCH  nhiệm kỳ X, gồm 15 đồng chí là những cán bộ công đoàn tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội.

Tại kỳ họp thứ nhất BCH công đoàn giáo dục huyện khóa X đã bầu ra Ban thường vụ, gồm 5 đồng chí; BCH thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Thị Tuyết giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Phạm Xuân Duy phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trung Thành được bầu làm Chủ nhiệm UBKT công đoàn giáo dục thị xã khóa X.


Phạm Thị Xuân, LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn.