Liên kết website

Đại hội công đoàn huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 26/4/2012 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và Kế hoạch số17/KH-LĐLĐ, ngày 9/4/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội và Đại hội điểm các cấp công đoàn trong tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn các cấp công đoàn trong huyện tổ chức Đại hội và lựa chọn 1 Công đoàn cơ sở khối xã, 1 Công đoàn cơ sở khối trường học và 1 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp để tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm chỉ đạo các công đoàn còn lại trong huyện; đồng thời tổ chức hội nghị đóng góp cho báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VII của BCH Liên đoàn lao động huyện tại Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thạch Thành, ngày 25 tháng 9 năm 2012 Công đoàn huyện Thạch Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội có 161 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trên 5000 đoàn viên công đoàn của 153 Công đoàn cơ sở trong huyện về dự. Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Trịnh Thị Giới UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,  đồng chí Đỗ Minh Quý, UVBCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thành, cùng các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng phó các ban của LĐLĐ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thạch Thành về dự và chỉ đạo Đại hội..

alt

Ảnh BCH Công đoàn huyện Thạch Thành khóa VIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh hóa,

nhiệm kỳ 2012-2017

Với phương châm “dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thành đã huy động được trí tuệ tập thể các Công đoàn cơ sở trong toàn huyện và trách nhiệm của các đại biểu về dự Đại hội tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của BCH Liên đoàn lao động huyện, đánh giá thực chất kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện từ Đại hội VII đến nay; Đại hội Công đoàn huyện đã thảo luận và quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VIII là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, xây dựng Công đoàn huyện Thạch Thành  ngày càng phát triển, đáp ứng  yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH và mục tiêu phát triển KT-XH của quê hương Thạch Thành anh hùng”.

Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2012-2017, đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí là những cán bộ công đoàn tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Tại kỳ họp thứ nhất BCH Công đoàn huyện khóa VIII đã bầu ra Ban Thường vụ, gồm 7 đồng chí; BCH thống nhất cao bầu đồng chí Hà Long Biên tái cử giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Trịnh Thế Liên Phó Chủ tịch. Tại kỳ họp này BCH cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí  Nguyễn Tiến Phước được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Công đoàn  huyện khóa VIII.

Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thành là Đại hội chỉ đạo điểm trong các LĐLĐ huyện khu vực miền núi của LĐLĐ tỉnh.; Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hoá. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 71 năm thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo. Với bản chất truyền thống cách mạng, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn, truyền thống anh hùng của quê hương “Chiến khu du kích Ngọc trạo”; Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Thạch Thành quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn huyện khóa VIII đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thạch Thành ngày càng vững mạnh.


Phạm Văn Khoát,  TB. Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.