Liên kết website

Liên đoàn Lao đông tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/LĐLĐ ngày 9/4/2012 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chọn và chỉ đạo 03 đơn vị đại hội điểm, đó là LĐLĐ huyện Hoằng Hóa, LĐLĐ Thạch Thành và Công đoàn ngành Công thương. Sau khi các đơn vị tiến hành tổ chức xong đại hội điểm, ngày 27/9/2012 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, điều hành đại hội. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Thương – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. và gần 100 đại biểu là Trưởng, phó các ban, cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch các công đoàn ngành, công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, và Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

alt

Sau khi nghe báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở do đồng chí Vũ Anh Tuấn – Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh trình bày, nhiều ý kiến thảo luận và nhất trí với báo cáo đánh giá sát thực về những ưu điểm và cả những hạn chế tồn tại trong công tác tổ chức, điều hành đại hội công đoàn cấp trên cơ sở. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực LĐLĐ tỉnh, Ban Tổ chức và các ban chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh các đơn vị được chon để tổ chức đại hội điểm đã tiến hành  đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Về công tác tổ chức điều hành đại hội, từ công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đại hội, xây dựng đề án nhân sự, công tác tổ chức đại hội(trang trí, khánh tiết, thời gian tổ chức đại hội, điều hành của Đoàn Chủ tịch, tham luận của đại biểu và công tác bầu cử..) đều được các đơn vị tiến hành theo đúng trình tự hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh và đúng quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên do công tác chuẩn bị đại hội còn chưa thật chu đáo nên trong quá trình tổ chức điều hành đại hội còn có chỗ, có việc còn lúng túng, chưa khoa học làm ảnh hưởng đến thời gian trong chương trình đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Giới -Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, điều hành đại hội.

Để công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội các cấp công đoàn tới đây đạt được kết quả, đồng chí Trịnh Thị Giới nhấn mạnh một số nội dung cơ bản mà các cấp công đoàn cần thực hiện trong thời gian tới: Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, chỉ đạo các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, chào mừng đại hội công đoàn các cấp; trong công tác chuẩn bị đại hội cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các văn bản; Trong công tác tổ chức điều hành đại hội, đặc biệt là công tác bầu cử, tiểu ban nhân sự phải dự kiến, có phương án đề phòng để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong đại hội; các ban LĐLĐ lao động tỉnh cử cán bộ đến các đơn vị, cơ sở năm bắt, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ đại hội công đoàn các cấp, kịp thời tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các cấp công đoàn trong tỉnh quyết tâm tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 thực sự đúng phương châm  “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” và là đợt sinh hoạt chính trị lớn của CBCNVC – LĐ  và tổ chức Công đoàn trên toàn tỉnh.


Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh