Liên kết website

Đại hội Công đoàn huyện Đông Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Thực hiện hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 26/4/2012 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp  tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và Đại hội Công đoàn Việt Nam Lần thứ XI, được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Đông Sơn, trong 2 ngày 4 và 5/10/2012, Đại hội Công đoàn huyện Đông Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012- 2017 được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị  huyện Đông Sơn. Về dự và chỉ đạo Đại  hội có đồng  chí: Trịnh Thị Giới - Uỷ viên BCH Tổng Lao động Việt Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các Ban  của LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phát – tỉnh uỷ viên – Bí thư huyện uỷ Đông Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ huyện qua các thời kỳ đã về dự Đại hội. Đặc biệt có 140 đại biểu là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 1.952 đoàn viên của 83 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện về dự.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn huyện khoá VII nhiệm kỳ (2007- 2012) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012- 2017. Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên, tham gia góp ý vào Điều lệ CĐ Việt Nam và chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phuc.Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện khoá VII.

alt

Ảnh : BCH Liên đoàn lao động huyện Đông Sơn khóa VIII nhiệm kỳ (2012-2017)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm“ Đi sâu, đi sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động”. Liên đoàn Lao động huyện Đông Sơn luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện làm tốt công tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVC-LĐ, tổ chức quán triệt hoc tập, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết TW4 ( khoá XI); NQ Công đoàn Việt Nam lần thứ X; NQ 02, NQ 04 của BCH tỉnh uỷ, NQ BCH huyện Đảng bộ lần tÍhứ XII, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQ Đại hội Công đoàn Thanh Hoá lần thứ XVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiện kỳ (2011- 2016) và chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên đến cơ sở đoàn viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, cũng như tính tiền phong gương mẫu ở mỗi cán bộ đoàn viên CNVC-LĐ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phong trào “ Xanh , sách, đẹp an toàn vệ sinh lao động” phong trào thi đua “ Phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT”,  chương trình “ Xây dựng nông thôn mới” đã góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm của CNVC-LĐ vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong  nhiệm kỳ có 4 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen ; 1 đơn vị đựơc tặng cờ thi đua, 13 đơn vị và cá nhân được Tổng Liên Đoàn tặng Bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng 1 cờ thi đua và 39 bằng khen cho tập thể và cá nhân; 1 bằng khen về 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 439 đơn vị và cá nhân đượcLĐLĐ huyện tặng giấy khen ; cho và 137 đoàn viên đựơc nhận kỷ niệm chương  vì sự nghiệp công đoàn. Hàng năm, qua phân loại có 65% CĐCS vững mạnh trở lên..

Đại hội đã bầu15 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn huyện khoá VIII nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 4 đ/c.Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu 5 đ/c trong Ban Thường vụ , Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu UBKT công đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng được bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Hoàng Thị Huyền đươc bầu chức danh Phó Chủ tịch và Lê Hữu Hiền đựợc bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn lao động huyện khoá VIII nhiệm kỳ (2012-2017).

Đại hội đã biểu quyết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khoá VIII nhiệm kỳ (2012- 2017). “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, CNVC-LĐ  làm đối tượng vận động”. Chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chtính trị tư tưởng, công tác tự học,tự bổi dưỡng về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CNVC-LĐ, tham gia cùng địa phương  thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội quốc phòng - an ninh - chính trị trên địa bàn huyện. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 6 ( khoá X) của Đảng về tiếp tục “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”


Trần Văn Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh