Liên kết website

Đại hội Công đoàn Giáo dục Vĩnh Lộc lần thứ XXV nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Hoà chung với không khí thi đua sôi nổi của CNVC-LĐ  tỉnh nhà nói chung và CNVC- LĐ huyện Vĩnh Lộc nói riêng đang hăng say lao động, sản xuất lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng chào mừng 66 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh hoá(10/10/1946-10/10/2012) và chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hôil Công đoàn Thanh Hoá Lần thứ XVIII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Lộc khoá XXV, nhiệm kỳ (2012-2017) đựơc tổ chức long trọng tại trung tâm Hội nghị huyện Vĩnh Lộc. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ - trưởng các ban LĐLĐ tỉnh, đại diện CĐN giáo dục tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn,và các đồng chí nguyên lãnh đạo CĐGD huyện qua các thời kỳ. Đặc biệt có 109 Đại biểu là những đoàn viên ưu tú đại diện cho 1.423 đoàn viên của 51 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện về dự Đại hội.

 alt

 

Ảnh; Ban chấp hành CĐGD Vĩnh Lộc khóa XXV nhiệm kỳ (2012-2017) và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên, tham gia góp ý vào Điều lệ CĐ Việt Nam và chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục.

Đặc biệt  trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Giáo dục huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với chính quyền chuyên môn cùng cấp tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện đúng , đủ, kip thời chế độ chính sách đối với cán CB giáo viên. CNVC-LĐ và đẩy mạnh công tác truyền truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự học tự bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đựơc quan tâm rõ nét,việc học tập quán triệt , triển khai , thực hiện các chỉ thị của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định và hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên đến cơ sở đoàn viên gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức các phong trào thi đua “ Dạy tốt và học tốt”phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” phong trào “ Giỏi việc trường- đảm việc nhà” gắn với cuộc vận động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong các nhà trường. Những thành tích đạt đượctrong nhiệm kỳ cụ thể: Có 3 tập thể được tặng cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh; 11 tập thể và 10 cá nhân đựơc Tổng LĐLĐ Việt Nam  tặng Bằng khen ;  10 tập thể và  10 cá nhân. được Công đoàn GD Việt Nam  tặng Bằng khen ;14 tập thể và  10 cá nhân được LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá  tặng Bằng khen; 15 tập thể và  20 cá nhân được CĐGD tỉnh Thanh Hoá tặng Giấy khen;  62  tập thể và 110 cá nhân. được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen và 70 cá nhân đựơc TLĐ tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp XD tổ chức CĐ”

- Có 51 % CĐCS đạt vững mạnh xuất  và 37% CĐCS đạt vững mạnh

 

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá XXV nhiệm kỳ 2012-2017, bầu 54 đại biểu đi dự Đại hội LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc lần thứ VIII và 2 đại biểu đi dự Đại hội CĐGD tỉnh Thanh Hoá lần thứ XXII, tại phiên họp thứ nhất đã bầu 5 đ/c trong Ban Thường vụ , bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch , bầu UBKT công đoàn và chủ nhiệm UBKT, đồng chí Trịnh Đình Minh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Giáo dục, đ/c Trần Anh Tuấn -giữ chức Phó Chủ tịch CĐGD huyện khoá XXV nhiệm kỳ (2012-2017).

Đại hội đã biểu quyết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khoá XXV nhiệm kỳ (2012- 2017). “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, CNVC-LĐ  làm đối tượng vận động” tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chtính trị tư tưởng, công tác tự học,tự bổi dưỡng về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, tham gia thực hiện tốt chức năng baỏe vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB Giáo viên – viên chức lao Góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Trần Văn Chính Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh