Liên kết website

Công đoàn giáo dục huyện Quảng Xương tổ chức Đại hội lần thứ XXX nhiệm kỳ 2012 – 2017

Thực hiện kế hoạch số 17/ KH - LĐLĐ ngày 19 tháng 4 năm 2012  và công văn hướng dẫn số 11/ HD-LĐLĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh hoá về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt nam; Được sự quan tâm chỉ đạo của thường trực Huyện uỷ và công đoàn cấp trên, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND Huyện và các ban, ngành trong huyện, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2012. Tại hội trường Trung tâm văn hoá Huyện Quảng xương  Đaị hội đại biểu Công đoàn giáo dục Huyện Quảng Xương lần thứ XXX nhiệm kỳ 2012 - 2017 chính thức khai mạc.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c- Lê Đức Huấn- PCT Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá, đ/c Nguyễn Đức Xuân- Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Văn Chiến - PBT Thường trực huyện uỷ, đ/c Vũ Khoa Việt - PBT, Chủ tịch UBND huyện, các đ/c thường trực LĐLĐ huyện, về dự Đại hội còn có các đ/c nguyên là Chủ tịch CĐGD Huyện qua các thời kỳ, và 150 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 3.000 đoàn viên CNVCLĐ trong ngành đến từ 111 công đoàn cơ sở về dự Đại hội.

Sau lời khai mạc của đ/c Nguyễn Hữu Năm - Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Chủ tịch CĐGD khoá XXIX, đ/c Nguyễn Thị Quế - UVBCH LĐLĐ huyện, PCT Công đoàn Giáo dục tiếp bài báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn khoá XXIX. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017. Báo cáo nêu rõ:

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của BTV Huyện Uỷ, BTV LĐLĐ Tỉnh, sự phối hợp lãnh đạo của CĐGD Tỉnh và LĐLĐ Huyện, sự tạo điều kiện của UBND Huyện và sự hợp tác có hiệu quả của PGD&ĐT, của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở; đặc biệt là sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của Cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành giáo dục huyện nhà trong quá trình hoạt động. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn giáo dục huyện đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục  đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành thi đua học tập và thực hiện tốt các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác, các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn, ngành giáo dục và địa phương phát động. Nổi bật như tuyên truyền nghị quyết TW 6 khoá X của Đảng “Về tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH; HĐH đất nước”; tuyên truyền các Chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp tới CBGV như Luật giáo dục, luật lao động, luật BHXH, BHYT; chính sách thâm niên nhà giáo và nghị quyết 04 của Huyện uỷ Quảng Xương về '' Tăng cường  sự lãnh đạo nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng nông thôn mới '' đến toàn thể đoàn viên, CNVC trong ngành. Công tác phát động các phong trào thi đua, hành động cách mạng ngày càng được tổ chức sâu rộng và hiệu quả thiết thực tiêu biểu như phong trào thi đua “Hai tốt”, tích cực ứng dụng SKKN trong giảng dạy đã thu hút 100% CBĐV hưởng ứng. Trong 5 năm đã có gần 1300 SKKN được công nhận cấp huyện, có 216 SKKN đạt cấp tỉnh, có 812 đoàn viên đạt GVG cấp huyện; 92 đ/c đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Gần một ngàn lượt đoàn viên được công nhận chiến sỹ thi đua các cấp và danh hiệu lao động giỏi lao động tiên tiến, điển hình có đ/c Lê Thị Huyền giáo viên trường Mầm non Quảng Bình được tổng LĐLĐ Việt nam tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2012. Các phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn với cuộc vân động “Hai không” với 4 nội dung. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gắn với việc xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá được phát động sâu rộng trong toàn ngành do đó đến nay đã có 60/111 trường đạt chuẩn Quốc Gia; 80/111 trường khai trương đơn vị đạt chuẩn văn hoá và  37 trường được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

alt

Công tác tham gia quản lý đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV được quan tâm. Công đoàn đã tích cực tham gia phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả do đó mọi chính sách về tiền lương, tiền công; BHXH; BHYT và các chế độ chính sách đối với giáo viên được thực hiên đầy đủ kịp thời; tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và giải quyết kịp thời những kiến nghị của người lao động. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị CBCC hàng năm nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCC và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ  phong trào CNVCLĐ và Hoạt đông CĐ ngành giáo dục tiếp tục được đổi mới do đó chất lượng hoạt động của Công đoàn giáo dục huyện đến các cơ sở trường học ngày càng được nâng lên, đội ngũ đoàn viên CNVCLĐ trong ngành phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục  trong thời kỳ đẩy mạnh CNH; HĐH đất nước. Với những thành tích đáng tự hào CĐGD huyện nhà trong 5 năm qua đã góp phần to lớn vào thành tích chung của nền giáo dục giáo dục Quảng Xương, đơn vị nhiều năm liền được công nhận là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục Tỉnh. Năm 2008-2009 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3. Công đoàn giáo dục huyện 2 năm liền được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, đặc biệt năm 2011-2012 được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại Hội đ/c Lê Đức Huấn - PCT Liên đoàn Lao động tỉnh và đ/c Nguyễn Đức Xuân - Bí thư huyện uỷ chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Giáo dục huyện nhà, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế mà tổ chức Công đoàn giáo dục cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới đó là:

Tích cực chủ động bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hoạt động của Công đoàn cấp trên; các mục tiêu nhiệm vụ của ngành giáo dục và của địa phương đề tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật cho đoàn viên, CNVC trong ngành học tập nhằm xây dựng đội ngũ CBGV huyện nhà vùa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục trong giai đoạn cách mạng mới.

Công đoàn Giáo dục huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xác định chức năng đại diện chăm lo, bảo về quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động là cơ bản để tổ chức hoạt động có hiệu quả. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua :“Hai tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy cố giáo là một tấm gương, đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm xây dựng đội ngũ CBCĐ tâm huyết, tinh thông về nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng mạnh dạn bảo vệ quyền lợi và ích hợp pháp chính đáng đồng thời tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh cương quyết đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Tích cực tham gia góp ý cho chi bộ Đảng cho đảng viên đồng thời phát hiện bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp. Tiến cử những CBCĐ có năng lực cho tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức công đoàn.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn gồm 15 đ/c, bầu ban thường vụ 5 đ/c, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra khoá XXX nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu 2 đoàn đại biểu là những đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Công đoàn giáo dục tỉnh và Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2012-2017 đúng tiêu chuẩn và cơ cấu, số lượng theo quyết định phân bổ.

Trần Bá Trường PCT LĐLĐ huyện Quảng Xương