Liên kết website

Đại hội Công Đoàn nghành Y Tế lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Từ ngày 15-16/10/2012, Công đoàn ngành Y tế Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2012-2017). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quyền Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Hoàng Sỹ Bình, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh-Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Ngọc Thành Bí thư Đảng bộ-Phó Giám đốc Sở Y tế. Tới dự Đại hội còn có đại diện của CĐ ngành Giáo dục-Đào tạo; CĐ ngành Công Thương; CĐ ngành Xây dựng; CĐ ngành Giao thông vận tải; CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT; CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn; LĐLĐ Thành phố Thanh Hoá. Đại hội có sự tham gia đầy đủ của 167 đại biểu ưu tú đại diện cho 11.941 CNVC-LĐ và Đoàn viên Công đoàn trong toàn ngành.

Sau khi nghe các Báo cáo của BCH khoá XVI, Đại hội đã thảo luận đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới và thông qua báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Công đoàn tỉnh Thanh Hoá trình Đại hội XVIII, tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế khoá XVI.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá XVII (nhiệm kỳ 2012-2017) gồm 17 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVIII gồm 20 đồng chí và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XII gồm 2 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ; 5 đồng chí vào Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành. Đồng chí Mai Gia Bình tái cử chức danh Chủ tịch; đồng chí Lê Văn Tạo tái cử chức danh Phó Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Đình Hạnh tái cử chức danh Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Y tế Thanh Hoá  khoá XVII (nhiệm kỳ 2012-2017).

alt

Trên tinh thần “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên; CNVC-LĐ làm đối tượng vận động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành trong việc thực hiện phát triển hệ thống Y tế tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020: Xây dựng hệ thống y tế tỉnh Thanh Hoá từng bước hiện đại, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, hướng tới công bằng trong khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân trong tỉnh, phấn đấu đưa Thanh Hoá trở thành một trong những điểm sáng về y tế của vùng Bắc Trung bộ”

Lê Văn Tạo -  CĐ ngành Y tế Thanh Hoá