Liên kết website

Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc hoàn thành chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2012 – 2015

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của LĐLĐ tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Công văn số 338-CV/TU ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn các cấp, LĐLĐ Ngọc Lặc đã ban hành các văn bản hướng dẫn ĐH và phân công các đồng chí UVBTV, UVBCH LĐLĐ huyện trực tiếp chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt khâu chuẩn bị về nội dung đại hội, các bước quy trình nhân sự và các điều kiện đảm bảo để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017.

Công đoàn cơ sở trực thuộc huyện quản lý hiện có 118 đơn vị, các CĐCS tiến hành Đại hội từ ngày 12/6/2012 và kết thúc vào ngày 12/10/2012 đạt đúng tiến độ đề ra. Kết quả đạt được là có sự quan tâm, lãnh  đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền, cùng với sự nỗ lực đầy trách nhiệm của Ban chấp hành CĐCS.

Trong nhiệm kỳ qua các CĐCS đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ như vấn đề việc làm, tiền lương, chế độ đóng BHXH, BHYT và các chế độ ưu đãi của nhà nước cho người lao động. Công tác tuyên truyền các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn được các cấp công đoàn trong huyện quan tâm tổ chức triển khai đến đoàn viên. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được tổ chức thực hiện và nhận được sự tham gia tích cực của mọi đoàn viên. Các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả. Duy trì tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời cho cán bộ, đoàn viên khi gặp khó khăn hoạn nạn. Vận động CNVCLĐ đóng góp các loại quỹ như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ Mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2015 là dịp để các CĐCS kiện toàn lại đội ngũ cán bộ công đoàn, đồng thời thể hiện được tinh thần là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ. Các bước tiến hành Đại hội đúng theo qui định, công tác chuẩn bị nội dung nhân sự đúng quy trình. Kết quả Đại hội các công đoàn cơ sở  đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2015, gồm 161 đồng chí, trong đó tái cử 93 đồng chí. Trình độ chuyên môn và lý luận của đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng lên. Về chuyên môn có 03 đ/c là Thạc sỹ, 70 đ/c có trình độ Đại học và 74 đ/c trình độ trung cấp và cao đẳng. Về lý luận: Cử nhân có 04 đ/c, Cao cấp 07 đ/c, trung cấp có 111 đ/c. Số UV BCH CĐCS  là đảng viên có 157 đ/c.

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012 – 2015 đã đánh giá kiểm điểm hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và đề ra những giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thông qua Đại hội đã khơi dậy phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ hăng hái thi đua trong công tác, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Nguyễn Thị Hằng Nga – LĐLĐ Ngoc Lặc