Liên kết website

Đại hội công đoàn Thành phố Thanh Hoá khoá VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ, ngày 9/4/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn Thành phố tổ chức Đại hội. Đến ngày 26/10, có 100% Công đoàn cơ sở  trực thuộc LĐLĐ Thành phố đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Thanh Hoá, trong 2 ngày,  30 và 31 tháng 10 năm 2012 LĐLĐ thành phố Thanh Hoá đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Đức Huấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Nguyễn Xuân Phi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ -  Bí thư Thành uỷ Thành phố Thanh Hoá, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Thanh Hoá. Tham dự còn có các đồng chí đại diện các Ban của Tỉnh uỷ, các Ban thuộc LĐLĐ tỉnh, các Ban Huyện uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí là Bí thư Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn Thành phố, các đồng chí Lãnh đạo các Công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã và 188 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho trên 17.000 đoàn viên công đoàn của 90 công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố về dự.


Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ VIII được khai mạc trong bối cảnh tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều thuận lợi. Song cùng có nhứng khó khăn thách thức. Đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố được mở rộng tiếp nhận thêm 19 CĐCS xã, phường; 24 CĐCS Doanh nghiệp và 55 trường học. Cùng với sự kiện khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới đã tác động trực tiếp đến nước ta, quá trình sắp xếp lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chính sách cổ phần hoá, giải quyết lao động dôi dư, sức ép về việc làm, tình trạng thất nghiệp của một bộ phận người lao động trong các đơn vị sản xuất, đời sống giá cả, tình trạng tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Những đặc điểm tình hình trên có tác động trực tiếp đến phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trên địa bàn Thành phố Thanh Hoá.

Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên, tham gia góp ý vào Điều lệ CĐ Việt Nam và chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phuc. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn Thành phố khoá VII.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm“ Đi sâu, đi sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động”. Liên đoàn Lao động Thành phố Thanh Hoá luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình để tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVC - LĐ, tổ chức quán triệt hoc tập, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết TW4 ( khoá XI); NQ Công đoàn Việt Nam lần thứ X; NQ 02, NQ 04 của BCH tỉnh uỷ, NQ BCH huyện Đảng bộ lần thứ XII, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQ Đại hội Công đoàn Thanh Hoá lần thứ XVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiện kỳ (2011- 2016) và chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên đến cơ sở đoàn viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, cũng như tính tiền phong gương mẫu ở mỗi cán bộ đoàn viên CNVC-LĐ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong tràoGiỏi việc nước, đảm việc nhà” phong trào “ Xanh , sách, đẹp an toàn vệ sinh lao động” phong trào thi đua “ Phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT”, chương trình “ Xây dựng nông thôn mới” đã góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm của CNVC-LĐ vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.

Đại hội đặt ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới là: Xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ thời kỳ CNH, HĐH  phát triển về số lượng và chất lượng, làm nòn cốt trong khối liên minh “Công – Nông - Trí thức”, tích cực phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tham gia xây dựng Đảng chính quyền, vững mạnh; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 19 đề ra. Xây dựng Thành phố giàu mạnh, văn minh, trở thành đô thị loại I vào trước năm 2015.

Đại hội Công đoàn Thành phố Thanh Hoá lần thứ VII, đã bầu ra BCH Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ VIII, gồm 25 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 32 đ/c đây là những cán bộ công đoàn tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội.

Tại kỳ họp thứ nhất BCH Công đoàn Thành phố khóa VIII đã bầu ra Ban Thương vụ, gồm 7 đồng chí và bầu UBKT; BCH thống nhất cao bầu đồng chí Hoàng Thị Yến giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Lê Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ phó Chủ tịch công đoàn Thành phố khóa VIII.


Tin và ảnh: Hải An – Ban Tuyên giáo LĐLĐ