Liên kết website

Liên đoàn Lao động huyện Yên Định tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ngày 1- 2/11/2012, Liên đoàn Lao động huyện Yên Định đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Đức Huấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía Huyện ủy Yên định có đồng chí Hoàng Cao Thắng – Tỉnh ủy viên,  Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của huyện Yên Định và 126 đại biểu chính thức của đại hội.

Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Yên Định diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công Chương trình  xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau khi nghe bài Diễn văn khai mạc đại hội do đồng chí Trịnh Thị Thúy – Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Định khóa VII trình bày, Đại hội đã được nghe toàn văn báo cáo của ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2008 – 2012, trong đó đã đánh giá khách quan, toàn diện, những kết quả đã đạt được và cả những hạn chế tồn tại trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ  2008 - 2012 và  mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 -2017. Có thể nói rằng, trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, QP - AN của huyện, đội ngũ CNVCLĐ đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Về số lượng toàn huyện có 136 CĐCS với 4105 CNVCLĐ, về chất lượng, đội ngũ CNVCLĐ có trình độ lý luận, nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ CNVCLĐ có lập trường giai cấp vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới, giữ vững truyền thống cách mạng của quê hương Yên Định anh hùng.

alt

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Yên Định, trong 5 năm qua nhiều hoạt động công đoàn được tổ chức có  hiệu quả như công đoàn tham gai quản lý nhà nước và các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tham gia tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào”Xanh, sạch, đep – An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới”...Từ những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động,  với tinh thần phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua,  BCH LĐLĐ huyện đã xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giả pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thống nhất và bỏ phiếu bầu BCH LĐLĐ huyện Yên Định khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 23 ủy viên đạt số phiếu tín nhiệm từ 97% trở lên. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII LĐLĐ tỉnh với 7 đồng chí.

Với khẩu hiệu hành động: “ Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng vủa CNVCLĐ, vì sự ổn định phát triển của quê hương Yên Định anh hùng”, LĐLĐ huyện Yên Định sẽ có nhiều bước đột phá mới trong công tác tổ chức phong trào CNVCLĐ và  hoạt động công đoàn trong thời gian tới.


Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức