Liên kết website

Đại hội công đoàn huyện Vĩnh Lộc khoá VIII nhiệm kỳ 2012 – 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 26/4/2012 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội. Đến ngày 10/11, có 100% Công đoàn cơ sở  trực thuộc LĐLĐ huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện uỷ huyện Vĩnh Lộc, trong 2 ngày,  14 và 15 tháng 11 năm 2012 LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Ngô Tôn Tẫn - Tỉnh uỷ viên - Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Trịnh Ngọc Dũng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ huyện Vĩnh Lộc, đồng chí Vũ Văn Lộc - Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Lê Quang Tuấn - Phó Bí thư huyện uỷ - chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc. Tham dự còn có các đồng chí đại diện các Ban thuộc LĐLĐ tỉnh, các Ban Huyện uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí thuộc LĐLĐ các huyện, thị xã và 129 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho trên 4.247 đoàn viên công đoàn của 80 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện về dự.

alt

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Lộc đã huy động được trí tuệ tập thể các Công đoàn cơ sở trong toàn huyện và trách nhiệm của các đại biểu về dự Đại hội tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của BCH Liên đoàn lao động huyện, đánh giá thực chất kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện từ Đại hội VII đến nay; Đại hội Công đoàn huyện đã thảo luận và quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VIII là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ vứng danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, xây dựng Công đoàn huyện Vĩnh Lộc  ngày càng phát triển, đáp ứng  yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH và mục tiêu phát triển KT-XH của quê hương.

Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2012-2017, đã bầu ra BCH gồm 17 đồng chí là những cán bộ công đoàn tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Tại kỳ họp thứ nhất BCH Công đoàn huyện khóa VIII đã bầu ra Ban Thường vụ, gồm 5 đồng chí; BCH thống nhất cao bầu đồng chí Đỗ Thị Cẩm Tú tái cử giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Phạm Duy Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch, tại kỳ họp này BCH cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí, đồng chí Phạm Doãn Mẫn được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Công đoàn  huyện khóa VIII.

 

Hải An - Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh