Liên kết website

Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ngày 15- 16/11/2012, Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Đức Huấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía Huyện ủy Thọ  Xuân có đồng chí Hoàng Công Minh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của huyện Thọ  Xuân và 193 đại biểu chính thức của đại hội đã có mặt đông đủ.

Đại hội lần thứ VIII Công đoàn huyện Thọ  Xuân có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những kinh nghiệm quý báu qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện lần thứ VII, trên cơ sở đó xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, vượt qua mọi khó khăn thử thách góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

alt

Có thể nói rằng, trong 5 năm qua, cùng với sự  tăng trưởng kinh tế và phát triển về văn hóa xã hội, QP - AN được đảm bảo trên địa bàn huyện huyện, đội ngũ CNVCLĐ cũng đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Về số lượng toàn huyện có 188 CĐCS (tăng 30 CĐCS do với đầu nhiệm kỳ) với 4216 CNVCLĐ, về chất lượng, đội ngũ CNVCLĐ có trình độ lý luận, nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ CNVCLĐ có lập trường giai cấp vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới, giữ vững truyền thống cách mạng của quê hương Thọ Xuân anh hùng và là lực lượng nòng cốt đi đầu trong khối đại đoàn kết dân tộc huyện nhà.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thọ  Xuân, các cấp công đoàn  huyện Tho Xuân đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao hiểu biết pháp luật cho công nhân viên chức lao động, tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào”Xanh, sạch, đẹp – An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; Phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”... Vận động xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” và nạp về quỹ với số tiền thu được là 350 triệu đồng, đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 nhà “Mái ấm công đoàn” cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.Ngoài ra LĐLĐ huyện còn làm tốt công tác phát triển đoàn viên, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tịch cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động, với tinh thần phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua,  BCH LĐLĐ huyện đã xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội lần thứ VIII công đoàn huyện Thọ Xuân bầu BCH LĐLĐ huyện, theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt, với cơ cấu và số lượng 21 Ủy viên BCH đạt số phiếu tín nhiệm từ 96% trở lên. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII LĐLĐ tỉnh gồm 07 đồng chí.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phát triển đoàn viên, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hôi, QP-AN mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra, LĐLĐ huyện Thọ Xuân sẽ quyết tâm và có nhiều bước đột phá mới trong công tác tổ chức điều hành hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Trịnh Thị Tuyết - Ban Tổ chức