Liên kết website

Đại hội Công đoàn huyện Như Thanh lần thứ IV nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ngày 20- 21/11/2012, Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía Huyện ủy Như Thanh có đồng chí Trần Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của huyện Như Thanh và 108 đại biểu chính thức của đại hội đã có mặt đông đủ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh, Nghị quyết ĐH công đoàn Huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2008-2012, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức  hoạt động, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Về số lượng và chất lương đội ngũ CNVCLĐ cũng đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Về số lượng toàn huyện có 79 CĐCS và 2617 CNVCLĐ, về chất lượng, đội ngũ CNVCLĐ có trình độ lý luận, nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ CNVCLĐ có lập trường giai cấp vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới, giữ vững truyền thống cách mạng và là lực lượng nòng cốt đi đầu trong khối đại đoàn kết dân tộc huyện nhà.

alt

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Như Thanh, trong nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn huyện Như Thanh đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao hiểu biết pháp luật cho công nhân viên chức lao động, tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới”.... Tích cực, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách bảo hộ lao động, phòng chống cháy nỗ, tháng an toàn vệ sinh lao động…Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn, với tinh thần 3 giúp “giúp nhau về tư tưởng, giúp nhau về đời sống, giúp nhau về công tác”; làm cầu nối để đoàn viên hỗ trợ nhau trong cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Như Thanh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của BCH công đoàn huyện khóa III, tại diễn đàn trọng thể này, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cơ bản mà các cấp Công đoàn huyện Như Thanh cần thực trong nhiệm kỳ tới, đó là: Căn cứ vào điều kiện thực tế, trong nhiệm kỳ tới các cấp công đoàn huyện Như Thanh cần  tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vì sự ổn định và phát triển của quê hương Như Thanh. Để đạt được mục tiêu đó BCH LĐLĐ huyện khóa mới cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CNVCLĐ đặc biệt tích cực tuyên truyền Nghị quyết TW 6 của BCH Trung ương Đảng  khóa XI; thường xuyên gần gũi động viên giúp đỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của đội ngũ CNVCLĐ;  tăng cường phối hợp với cơ quan đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh hơn. Đồng chí Nguyễn Quốc Uy cũng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh và các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban đã phối hợp với công đoàn huyện thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian qua và tiếp tục phát huy hơn nũa mối quan hệ phối hợp trong thời gian tới.

Đại hội Công đoàn huyện Như Thanh lần thứ IV đã bầu ra BCH LĐLĐ huyện gồm 17 ủy viên và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII LĐLĐ tỉnh gồm 05 đồng chí.

Có thể nói rằng, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IV nhiệm kỳ (2012-2017) là Đại hội “ Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, thiết thực, Đại hội diễn ra trong thời kỳ toàn Đảng, toàn dân tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, NQ đại hội XVIII công đoàn Thanh Hóa. Phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ qua, CNVCLĐ huyện nhà nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Như Thanh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức