Liên kết website

Đại hội Công đoàn thị xã Sầm Sơn lần thứ VIII, Đại hội của tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đổi mới”

Ngày 29- 30/11/2012, Liên đoàn Lao động thị xã Sầm Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía Thị ủy Sầm Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của thị xã Sầm Sơn, các Công đoàn huyện, thị, thành phố, các công đoàn ngành và 117 đại biểu chính thức của đại hội đã có mặt đông đủ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sầm Sơn lần thứ XV, Nghị quyết ĐH công đoàn Thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2008-2012, trong nhiệm kỳ qua, được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Chính quyền, các tổ chức Chính trị -xã hội trên đại bàn, các cấp công đoàn thị xã đã nêu cao tinh thần năng đông sáng tao, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động; Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước, góp phần thực hiện thẳng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng  mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sầm Sơn đã đề ra, xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Sầm Sơn, trong nhiệm kỳ qua, với 35 CĐCS và 1603 đoàn viên, các cấp công đoàn thị xã Sầm Sơn đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao hiểu biết pháp luật cho công nhân viên chức lao động, tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước; Phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí và tiêu cực, sáh nhiễu, phiền hà, làm trái pháp luật và các tệ nạn xã hội khác; Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới….

alt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả to lớn mà đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn thị xã Sầm Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị BCH CĐ thị xã Sầm Sơn nhiệm kỳ 2008 - 2012 nghiêm túc nhìn nhận và thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong hoạt động công đoàn, đó là vai trò của công đoàn (nhất là cơ sở) trong việc tham gia quả lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ còn hạn chế công tác tuyên truyền giáo dục còn chưa đến được đều khắp, đông đảo cán bộ đoàn viên CNVCLĐ. Việc nắm bắt tư tưởng, những vấn đề bức xúc phát sinh ở cơ sở còn chưa kịp thời. Việc tổ chức phong trào thi đua còn nặng tính hình thức….

Từ những tồn tại, hạn chế đó, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như sau:

Một là: Các cấp công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền tổ chức tuyên truyền giáo dục các Nghị quyết chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, qua đó ổn định tư tưởng cho người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn huyện  ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

Hai là: Tổ chức tốt các hoạt động tham gia quản lý của công đoàn trong các cơ quan đơn vị DN. Chăm lo giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, phát hiện các vđ bức xúc, phát sinh ở cơ sở, kiến nghị kịp thời với cấp uỷ, chính quyền có biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Xây dựng, rà soát bổ sung và tổ chức thực hiện các loại QC trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức CĐ các cấp trong việc hoạch định các chính sách, các chủ trương có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ như chính sách tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động XH, xây dựng các loại quỹ như quỹ trợ giúp, quỹ MÂCĐ... xây dựng tổ chức CĐ thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích, là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ.

Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa thị xã. Trọng tâm là lao động giỏi, lao động sáng tạo, “thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”; thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và các tệ nạn xã hội”.Cụ thể hoá các phong trào thi đua cho phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề. Đổi mới nội dung và cách thức tổ chức, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần dộng viên đội ngũ CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp với từng loại hình cơ quan đơn vị, thực hiện phương châm lấy cơ sở làm địa bàn, lấy đoàn viên CNVCLĐ là đối tựơng vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn. Vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng cấp uỷ chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

Đại hội Công đoàn thị xã Sầm Sơn lần thứ VIII đã bầu ra BCH LĐLĐ thị xã gồm 15 ủy viên và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII LĐLĐ tỉnh gồm 04 đồng chí.

Có thể nói rằng, Đại hội Công đoàn thị xã Sầm Sơn lần thứ VIII nhiệm kỳ (2012-2017) là Đại hội “ Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đổi mới’, Đại hội diễn ra trong thời kỳ toàn Đảng, toàn dân tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, NQ đại hội XVIII công đoàn Thanh Hóa. Phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ qua, CNVCLĐ thị xã Sầm Sơn quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng mạng của thị xã anh hùng, vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngàycàng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ thĩ xã lần thứ XV đã đề ra, nhà nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

( Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức )