Liên kết website

Đại hội Công đoàn huyện Hà Trung lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Trong 2 ngày mồng 3 và 4 /12 / 2012 Đại hội Công đoàn huyện Hà Trung lần thứ VII, nhiệm kỳ (2012- 2017) đ· tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị huyện .

Về dự và chỉ đạo Đại  hội có đồng  chí: Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ - Trưởng, phó các Ban của LĐLĐ tỉnh, đồng chí Bùi Ngọc Tấn Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ Hà Trung, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các Ban huyện uỷ, các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ huyện qua các thời kỳ đã về dự Đại hội. Đặc biệt có 112 đại biểu là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 4.400 đoàn viên CNVC-LĐ của 122 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện về dự Đại hội.


alt

Ảnh : BCH Liên đoàn lao động huyện Hà Trung khóa VII nhiệm kỳ (2012-2017)

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn huyện khoá VI nhiệm kỳ (2007- 2012) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2012- 2017). Đại hội tập trung thảo luận đánh giá những kết quả hoạt động đạt được trong nhiệm kỳ qua là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng và Công đoàn cấp trên, lãnh đạo chính quyền vµ các tổ chức đoàn thể xã hội cïng cấp, sự đoàn kết nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ đoàn viên trên địa bàn huyện đã đưa chất lượng hoạt động công đoàn cũng như chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ được nâng lên rõ nét. Đặc biệt trong nhiệm kỳ đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVC-LĐ, tổ chức quán triệt hoc tập, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết TW4 ( khoá XI); NQ Công đoàn Việt Nam lần thứ X; NQ 02, NQ 04 của BCH tỉnh uỷ, NQ BCH huyện Đảng bộ lần tÍhứ XXIV, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQ Đại hội Công đoàn Thanh Hoá lần thứ XVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiện kỳ (2011- 2016) , chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên đến cơ sở đoàn viên, gắn víi việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , đẩy mạnh phong trào thi đua vµ tham gia  chương trình “ Xây dựng nông thôn mới” trong CNVC-LĐ.

Đại hội đã bầu 15 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn huyện khoá VII nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 6 đ/c.Tại phiên họp thứ nhất BCH công đoàn đã bầu 5 đồng chí trong Ban Thường vụ, Bầu đồng chí Hoàng Huy Đương giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Phạm Thị Minh - Chức danh Phó Chủ tịch và bầu UBKT gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Thị Khánh đựợc bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn lao động huyện nhiệm kỳ (2012-2017). Đại hội đã biểu quyết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khoá VII nhiệm kỳ (2012- 2017). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự học,tự bổi dưỡng về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CNVC-LĐ, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, Góp phần cùng địa phương  thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội quốc phòng - an ninh - chính trị trên địa bàn huyện.


Trần Văn Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh