Liên kết website

Đại hội Công đoàn huyện Cẩm Thuỷ khoá VIII, nhiệm kỳ 2012-2017

Trong 2 ngày 10,11/12/2012 tại trung tâm Hội nghị huyện, LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn khoá VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Tôn Tẫn- Tỉnh uỷ viên- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Về phía Huyện uỷ Cẩm Thuỷ có đồng chí Nguyễn Văn Thành- Tỉnh uỷ viên- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đình Bình- Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ. Tham dự còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của huyện Cẩm Thuỷ và 136 đại biểu chính thức của đại hội.

Sau khi nghe bài Diễn văn khai mạc đại hội do đồng chí Trịnh Thị Khanh- Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ khoá VII trình bày, Đại hội đã được nghe toàn văn báo cáo của BCH Công đoàn huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2008-2012. Có thể thấy rằng cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, QP-AN của huyện, đội ngũ CNVC-LĐ đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Về số lượng qua báo cáo cho thấy toàn huyện có tổng số CNVC-LĐ 2.854 người, tăng 263 CNVC-LĐ so với nhiệm kỳ trước. Về chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ có chuyên môn, trình độ lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương đất nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong sản xuất, học tập và công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện nhà.


Dưới sự lãnh đạo của BCH  LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ trong 5 năm qua nhiều hoạt động công đoàn được tổ chức có hiệu quả như công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ và hoạt động xã hội; tham gia tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt, đạt kết quả cao các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng CNH-HĐH đất nước”. Trong nhiệm kỳ LĐLĐ huyện đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2010 với 135 gương điển hình tiên tiến được CĐCS bình bầu tham dự. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn được BCH LĐLĐ huyện đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 3 CĐCS, phát triển thêm 263 đoàn viên mới.

Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008-2012, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, BCH LĐLĐ huyện đã xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trịnh Thị Khanh tiếp tục nhận được số phiếu tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch Công đoàn huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng đã bầu 6 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh khoá XVIII.

Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động, vì mục tiêu xây dựng quê hương Cẩm Thuỷ giàu đẹp, văn minh” LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đỗ Thuý Hà – Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh