Liên kết website

Đại hội Công đoàn ngành xây dựng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Thực hiện hướng dẫn số11/HD-LĐLĐ ngày 26/4/2012 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp  tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và Đại hội Công đoàn Việt Nam Lần thứ XI, ngày 20 và 21/ 2012, tại Hội trường lớn của cơ quan Văn phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa, Công đoàn ngành Xây Dựng đã tổ chức Đại hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2012-2017.Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Ngô Tôn Tẫn – Uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng các đ/c trong Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban LĐLĐ tinh, đại diện Công đoàn XD Việt Nam có; Anh hùng lao động Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Xây Dựng Việt Nam và đồng chí Ngô Văn Tuấn Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc Sở Xây Dựng Thanh Hoá cùng với các đồng chí lãnh đạo Sở, các đ/c Trưởng, phú các phòng ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể của ngành, đại diện các công đoàn Bạn và  các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng qua các thời kỳ đã về dự Đại hội. Đặc biệt có 78 đại biểu là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 3.460 đoàn viên công đoàn của 28 CĐCS về dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn khoá XIV nhiệm kỳ (2007- 2012) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012- 2017. Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm“Đi sâu, đi sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động”. Công đoàn ngành luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt công tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVC-LĐ, tổ chức quán triệt hoc tập, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên đến cơ sở đoàn viên, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hoepj pháp chinh đảng của đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phong trào “ Xanh , sách, đẹp an toàn vệ sinh lao động” , phong trào thi đua “ Liên kết phục vụ nông nghiệp và nông thôn”…

Kết quả trong nhiệm kỳ có 90% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có 12 / 20 đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc, Công đoàn ngành đuợc Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh hóa xếp loại A hàng năm, có 4 đơn vị đuộc bộ XD và công đoàn Việt nam tặng Bằng khen, có hơn 800 đoàn viên đuợc tặng kỷ niêm chương vì sự nghiệp công đoàn và nhiều tập thể và cá nhân được LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đại hội đã bầu 17 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn ngành khoá XIV nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 7 đồng chí và bầu 4  đại biểu đi dự Đại hội CĐ Xây dựng Việt Nam.

Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu 5 đ/c trong Ban Thường vụ , Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu UBKT công đoàn. Đồng chí Nguyễn Công Tuấn được bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Ngành  Xây dựng đồng chí Nguyễn Thị Thanh  đươc bầu chức danh Phó Chủ tịch và đ/c Trần Xuân Hoàn đựợc bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Xây dựng khoá XIV nhiệm kỳ (2012-2017).

Đại hội đã biểu quyết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khoá XIV nhiệm kỳ (2012- 2017), đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự học,tự bổi dưỡng về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ trong CNVC-LĐ. Tiếp túc đẩy mạnh các phong trào thi đua “lao động giỏi , lao động sáng tạo”, thức hiện tốt các cuộc vận động, tham gia cùng lãnh đạo ngµnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội quốc phòng - an ninh - chính trị trong toàn ngành. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 6 ( khoá X) của Đảng về tiếp tục “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”.

 alt

Ảnh tư liệu: Đ/c Ngô Tôn Tẫn – Ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Đại hội và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

alt

Ảnh tư liệu: Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam-Chủ tịch Công đoàn Xây Dựng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 alt

Ảnh : BCH Công đoàn ngành Xây Dùng khóa XIV nhiệm kỳ (2012-2017)


Trần Văn Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh