Liên kết website

Đại hội Công đoàn ngành NN&PTNN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 17 – 18/12/2012, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn ngành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đại hội diễn ra giữa lúc nhân dân cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phong trào CNVC–LĐ và hoạt động công đoàn ngành Nông nghiệp nói riêng và tổ chức công đoàn nói chung đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới đan xen trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng và toàn diện. Trong bối cảnh đó Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa lần thứ IV có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ III; Xác định, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017.

alt

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN & PTNT có đồng chí  Mai Bá Luyến - Phó Giám đốc Sở, Các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của Sở NN&PTNT và 165 đại biểu chính thức của đại hội đã có mặt đông đủ.

Có thể nói rằng 5 năm qua cùng với việc chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế đất nước, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đội ngũ CNVC-LĐ ngành Nông nghiệp &PTNT có sự biến đổi về số lượng, cơ cấu và chất lượng: Đầu nhiệm kỳ (12/2008) Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT có 67 Công đoàn cơ sở, với 8.191 CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn. Để phù hợp với công tác tổ chức của chuyên môn, Công đoàn ngành đã ra quyết định hợp nhất một số công đoàn cơ sở và thành lập thêm công đoàn cơ sở mới. Đến nay toàn ngành có 71 Công đoàn cơ sở, với 8.013 CNVC-LĐ, trong đó: có 7.225 đoàn viên công đoàn, làm việc trong 43 đơn vị HCSN và quản lý Nhà nước; 7 Công ty TNHH có 100% vốn nhà nước; 17 Công ty cổ phần, Công ty TNHH, 3 doanh nghiệp tư nhân và 1 Hội nghề (So với đầu nhiệm kỳ tăng 4 công đoàn cơ sở và giảm 178 CNVC-LĐ).

Chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động cũng được nâng lên rõ rệt đến nay toàn ngành có: 128 người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, tăng 116%; 1.963 đại học, tăng 45%; 1.044 cao đẳng, trung cấp; 4.571 sơ cấp và công nhân kỹ thuật. Số người có việc làm thường xuyên đạt 96,3 %. Mức tiền lương thu nhập bình quân đầu nhiệm kỳ (Tháng12/2008) là 1.150.000 đồng/ng­­/tháng, đến tháng 12/2012 đã tăng lên 2.500.000 đồng/ng­/tháng. Một số đơn vị có thu nhập bình quân trên 3.500.000 đồng/ng/tháng. Đại đa số CNVC-LĐ trong ngành luôn tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi tự hào về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất n­ước, yên tâm lao động sản xuất và công tác.

Với truyền thống của ngành những năm qua, lực lượng cán bộ CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn đã cố gắng, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong quá trình thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Dưới sự Lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Nông nghiệp &PTNT Việt Nam, sự quan tâm về mọi mặt của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội, CNVC–LĐ và đoàn viên công đoàn trong ngành đã đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong lao động sản xuất, công tác; không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2012 đã đề ra. Cụ thể là Công đoàn tham gia quản lý Nhà nước; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ và tổ chức các hoạt động xã hội: Hàng năm đã có 100% cơ quan QLNN, HCSN tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 100% doanh nghiệp Nhà nước tổ chức Đại hội CNVC; 76% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động và tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng Điều lệ; Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CNVC-LĐ được chú trọng, 5 năm qua công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, xét và trợ cấp khó khăn đột xuất cho trên 600 lượt gia đình CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền là 350 triệu đồng. Vận động CNVC–LĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện, quỹ trợ vốn giải quyết việc làm... Đến nay toàn ngành đã có gần 2 tỷ đồng quỹ trợ vốn, Công đoàn ngành trực tiếp quản lý 7 dự án với số tiền là 460 triệu đồng, cho trên 1.000 lượt CNLĐ nghèo vay để phát triển sản xuất. Được sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn cấp trên, Công đoàn ngành đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho 210 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra, với tổng số tiền trên 60 triệu đồng; chương trình “Mái ấm công đoàn” đã vận động CNVC-LĐ đóng góp nộp về LĐLĐ tỉnh được 494.236.000 đồng và đã được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây được 24 ngôi nhà, với tổng số tiền là 365 triệu đồng.

Trong 5 năm qua Công đoàn ngành đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; thi đua “phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT”; gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”; thi đua “Trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững”; “Thi đua nuôi trồng thủy sản bền vững”; thi đua “Xây dựng và bảo vệ vững chắc các công trình thủy lợi, đê điều đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp”… Trong nhiệm kỳ qua đã có 978 đề tài, sáng kiến; 124 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất, công tác, đem lại hiệu quả kinh tế cao, có giá trị làm lợi 14,9 tỷ đồng, trong đó có 21 đề tài khoa học, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 86 công trình chất lượng cao đăng ký công trình chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tổ chức Công đoàn; trong đó có 2 công trình được LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình “Chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam” và "Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả to lớn mà đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị BCH Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2008 - 2012 nghiêm túc nhìn nhận và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế khuyết điểm trong hoạt động công đoàn và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà các cấp công đoàn ngành cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như sau:

Một là: Các cấp công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền tổ chức tuyên truyền giáo dục các Nghị quyết chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, qua đó ổn định tư tưởng cho người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

Hai là: Tổ chức tốt các hoạt động tham gia quản lý của công đoàn trong các cơ quan, đơn vị DN. Chăm lo giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, phát hiện các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở, kiến nghị kịp thời với cấp uỷ, chính quyền có biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.... xây dựng tổ chức CĐ thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích, là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ.

Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Trọng tâm là trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; thi đua “phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT”; gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”; thi đua “Trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững”; “Thi đua nuôi trồng thủy sản bền vững”; thi đua “Xây dựng và bảo vệ vững chắc các công trình thủy lợi, đê điều đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp”….Cụ thể hoá các phong trào thi đua cho phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề. Đổi mới nội dung và cách thức tổ chức, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần dộng viên đội ngũ CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp với từng loại hình cơ quan đơn vị, thực hiện phương châm lấy cơ sở làm địa bàn, lấy đoàn viên CNVCLĐ là đối tựơng vận động, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn. Vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng cấp uỷ chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

Thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Mai Bá Luyến, Phó Giám đốc Sở cũng đã có bài phát biểu quan trọng biểu dương những thành tích mà đội ngũ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công đoàn trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các phòng ban chuyên môn của Sở NN&PTNT tuyên truyền nâng cao hiệu quả lao động, thúc đẩy sản xuất góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đại hội Công đoàn ngành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu ra BCH công đoàn ngành gồm 25 đồng chí, trong đó đồng chí Đào Công Bình được bầu làm Chủ tịch CĐ ngành, đồng chí Mai Đức Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch CĐ ngành Khóa IV, Đại hội cũng đã bầu  Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa  gồm 13 đồng chí.

Với mục tiêu “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Đổi mới, phấn đấu vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC–LĐ, vì sự phát triển Nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, CNVC-LĐ ngành Nông nghiệp và PTNT  Thanh Hóa sẽ quyết tâm và có nhiều bước đột phá mới trong công tác tổ chức điều hành hoạt động công đoàn trong thời gian tới.


Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức