Liên kết website

Đại hội công đoàn huyện Nga Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13/3/2012 về việc tố chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 về việc tố chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hoá và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trong 2 ngày 17,18/12/2012 tại trung tâm Hội nghị huyện, LĐLĐ huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn khoá VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Tôn Tẫn- Tỉnh uỷ viên- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Về phía Huyện uỷ Nga Sơn có đồng chí Mai Sỹ Diến- Tỉnh uỷ viên- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Đình Cam- Chủ tịch UBND huyện. Tham dự còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của huyện Nga Sơn và 135đại biểu chính thức của đại hội.

5 năm qua tình hình kinh tế trong nước nói chung, nền kinh tế huyện Nga Sơn nói riêng có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, tác động sâu sắc đến đời sống CNVC-LĐ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng với sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của đội ngũ cán bộ CNVC-LĐ Công đoàn huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2008-2012 đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu.

Đội ngũ CNVC-LĐ đã có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Về số lượng qua báo cáo cho thấy toàn huyện có tổng số CNVC-LĐ 7.459 người, tăng 4.325 đoàn viên so với nhiệm kỳ trước. Về chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ có chuyên môn, trình độ lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững truyền thống cách mạng, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương đất nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong sản xuất, học tập và công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện nhà.

alt

Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho CNVC-LĐ được đặc biệt chú trọng. Các phong trào thi đua yêu nước thu hút được đông đảo CNVC-LĐ tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu với các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động… Trong nhiệm kỳ LĐLĐ huyện đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3; Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; được Tổng Liên đoàn LĐVN và LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động, học tập, công tác điển hình tiên tiến xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Ngô Tôn Tẫn- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả to lớn mà đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn huyện Nga Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị BCH CĐ huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2008 - 2012 nghiêm túc nhìn nhận và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động công đoàn: Về phong trào thi đua yêu nước chưa có sự lan toả, chưa có chiều sâu; Chưa xây dựng được một đội ngũ báo cáo viên ổn định, có năng lực để làm công tác tuyên truyền do đó có lúc, nhiều nơi CNVC-LĐ chưa hiểu được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các cơ sở có liên quan đến người lao động; Việc đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở chưa đúng với thực tế…

Từ những tồn tại, hạn chế đó, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Nga Sơn cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như sau: Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ; Xây dựng đội ngũ báo cáo viên tương đối ổn định, làm tốt công tác công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật cho CNVC-LĐ; Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm hạn chế mức thấp nhất những vấn đề bức xúc phát sinh ở cơ sở; Xây dựng chương trình phối hợp hành động theo chức năng nhiệm vụ để tuyên truyền, động viên đội ngũ CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện nhà.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Huế tiếp tục nhận được số phiếu tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch Công đoàn huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng đã bầu 9 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh khoá XVIII.

Với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới” Đại hội Công đoàn huyện Nga Sơn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012-2017 thể hiện ý chí phấn đấu vươn lên của đội ngũ CNVC-LĐ, đoàn viên Công đoàn trong huyện, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức CĐ huyện Nga Sơn thực sự vững mạnh, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thuý Hà