Liên kết website

Công đoàn Huyện Quảng Xương tổ chức đại hội lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thực hiện kế hoạch số 17- KH/LĐLĐ ngày 9 tháng 4 năm 2012 và hướng dẫn số 11- HD/ LĐLĐ ngày 26 tháng 04 năm 2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ Tỉnh Thanh hóa về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đai hội XI Công đoàn Việt Nam, công đoàn huyện Quảng Xương đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 – 2017) công đoàn huyện nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm, những hạn chế yếu kém trên cơ sở đó đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới 2012 - 2017.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c: Nguyễn Quốc Uy- PCT Liên đoàn Lao động tỉnh, đ/c  Nguyễn Đức Xuân- Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ; đ/c Vũ Khoa Việt - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch HĐND huyện  và 175 đại biểu là các đ/c cán bộ đoàn viên tiêu biểu xuất sắc Đại diện cho gần 6.000 cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ ở 173 Công đoàn cơ sở về dự Đại hội.

Sau lời khai mạc hội nghị của đ/c Đỗ Đình Cường, Huyện ủy viên, chủ tịch LĐLĐ huyện, đ/c Trần Bá Trường, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đọc báo cáo .

Trong báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, Ban thường vụ LĐLĐ Tỉnh, được chính quyền quan tâm tạo điều kiện, sự đoàn kết phấn đấu của cán bộ đoàn viên CNVCLĐ từ huyện đến cơ sở phấn đấu,  hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và của Công đoàn các cấp, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của Huyện nhà, và triển khai các phong trào, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động đã thu được những kết quả hết sức tốt đẹp.

* Về tình hình tổ chức và cán bộ đoàn viên,  CNVCLĐ

- Tổng số CĐCS trực thuộc: 173 đơn vị

- Tổng số CB đoàn viên, CNVCLĐ :  7.076 đ/c, trong đó đoàn viên nữ là 3.924 đ/c .

* Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII công đoàn huyện nhiệm kỳ 2008 - 2012.

Ban chấp hành LĐLĐ  huyện thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở  quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên và người lao động, thực hiện quyền giám sát, bảo vệ những chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động và cán bộ đoàn viên công đoàn, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên. Do đó cán bộ đoàn viên, NLĐ luôn tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đời sống của công nhân viên chức lao động được nâng cao, mức lương bình quân đạt 2.650.000đ/người/ tháng, tăng 200% so với năm 2008, bằng 1,8 lần so với thu nhập bình quân chung toàn huyện, các chế độ chính sách có liên quan đến lợi ích của người lao động đã được thực hiện đầy đủ,kịp thời và đúng luật. Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được cũng cố trên tinh thần xây dựng hài hòa,tiến bộ, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đội ngũ CNVCLĐ phấn khởi tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Do vậy vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao.

100% CĐCS  đã xây dựng được quĩ " Tương trợ ", quĩ tham quan du lịch học tập kinh nghiệm, tham gia xây dựng quĩ " Mái ấm Công đoàn " thực hiện tốt chức năng tham gia giám sát việc chi trả các chế độ cho Cán bộ đoàn viên và NLĐ.

Luôn  làm tốt công tác tuyên truyền, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị, giúp cho cán bộ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người công dân, nhận thức rõ ràng quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành những qui định của đảng, chính quyền và đoàn thể, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên đẩy mạnh cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " xuyên suốt quá trình thực hiện các cuộc vận động là " Lao động giỏi, lao động sáng tạo chất lượng và hiệu quả".

Đổi mới công tác tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kỳ CNH, HĐH, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội CNVC, hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ đúng theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên, nhằm phát huy hiệu quả thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở và cán bộ đoàn viên trong việc thực hiện và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam theo định kỳ một năm kiểm tra 1 lần, để kịp thời uốn nắn và động niên đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 8 đơn vị CĐCS ngoài nhà nước với 365 đoàn viên đạt 100% kế hoạch trên giao. Năm 2008 chỉ có 78% CĐCS đạt vững mạnh thì đến năm 2012 đã có 86% CĐCS đạt vững mạnh, trong đó có 45% đạt vững mạnh xuất sắc. Tăng 9% so với đầu nhiệm kỳ không còn đơn vị yếu kém.

alt

Trong nhiệm kỳ đã có 400 lượt tập thể CĐCS và gần 600 cán bộ đoàn viên công đoàn được công đoàn cấp trên khen thưởng, 300 đồng chí được Tổng Liên đoàn lao động Việt nam tặng" Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" Phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn huyện 2 năm liền( 2008 - 2009) được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen, 3 năm liên tục ( 2009 - 2011) được Tổng LĐLĐ Việt nam tặng bằng khen, 4 năm liên tục ( 2008- 2011) đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi.

Với tinh thần " Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, Thiết thực "Đại hội VIII Công đoàn huyện Quảng xương tin tưởng rằng Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tiếp tục phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp Công nhân Việt nam, quyết tâm cùng đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triể kinh tế, quốc phòng an ninh mà nghị quyết đại hội huyện đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội đ/c chí Nguyễn Đức Xuân - Bí thư  huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện và đ/c Nguyễn Quốc Uy, Phó chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Công đoàn huyện nhà và phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng nêu lên một số mặt còn hạn chế mà tổ chức công đoàn Quảng xương cần quan tâm đó là:

Ngay sau đại hội Ban chấp hành công đoàn phải xây dựng được Qui chế phối hợp với chuyên môn, Qui chế hoạt động của BCH hàng năm và toàn khóa,  và qui chế chi tiêu nội bộ..

Phải làm tốt hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý đơn vị.

Phải tổ chức tốt và đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ, và thực sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH. lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội XVIII công đoàn thanh hóa và Đại XI Công đoàn Việt nam.

Phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, tránh tình trạng qua loa, đại khái, hình thức.

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 21đ/c. Tại phiên họp thứ nhất BCH đã  bầu Ban thường vụ 7đ/c, bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra 5đ/c, bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn huyện Quảng Xương khóa VIII nhiệm kỳ 2012 – 2017, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa gồm 15 đ/c đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.


Trần Bá Trường - LĐLĐ Quảng Xương