Liên kết website

Công đoàn huyện Hậu Lộc Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017).

Trong hai ngày 27 và 28/12/2012, tại Nhà văn hóa huyện, Công đoàn huyện Hậu Lộc đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017).

Tới dự Đại hội có các đồng chí Lê Đức Huấn – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các phòng, ban Liên đoàn lao động tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn các huyện trong cụm thi đua: Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung, Quảng Xương và Thạch Thành.

Về phía huyện Hậu Lộc có các đồng chí Nguyễn Văn Ấp - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Thành Đô - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hoằng – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện Ủy; TT.HĐND, TT.UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo  các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn;  và 150 đại biểu, tiêu biểu đại diện cho 6.150 đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

alt

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đã có những bước phát triển. Tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến nay toàn huyện có 6.150 đoàn viên công đoàn, trong đó đoàn viên nữ là 4.858 người chiếm 79%, số đoàn viên có trình độ trên đại học là 47 người chiếm tỷ lệ 0,76%, số người có trình độ đại học là 2.261 người chiếm 37%, số đoàn viên có trình độ cao đẳng, trung cấp là 1.562 người chiếm tỷ lệ 25%, số công nhân trực tiếp sản xuất là 2.280 chiếm tỷ lệ 37%. Trong nhiệm kỳ qua, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động được đảm bảo; trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động không ngừng được nâng lên.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Các điều kiện làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ làm việc ngày càng được cải thiện. Các chế độ chính sách cho người lao động được chi trả đầy đủ, kịp thời. Đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tích cự hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên địa bàn huyện, các cấp công đoàn cũng đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đức Huấn – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đoàn Thành Đô- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hậu Lộc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đã phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn huyện nhiệm kỳ qua, các đồng chí cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo để công tác công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ tới hoạt động có hiệu quả hơn nữa. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những yếu kém, tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động; nâng cao vai trò tham gia quản lý nhà nước, động viên sức mạnh tổng hợp của đoàn viên. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; xây dựng và phát triển giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2012-2017) gồm 21 đồng chí. Ban chấp hành khóa VIII đã họp phiên đầu tiên bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra công đoàn. Đồng chí Ngọ Văn Thành tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện và bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh sắp tới./.

 

Nguyễn Thị Thắm Phó trưởng phòng Văn hóa & Thông tin