Liên kết website

Đại hội công đoàn huyện Triệu Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 27- 28/12/2012, tại Trung tâm hội nghị huyện, Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Về dự và chỉ đạo Đại  hội có đồng  chí: Ngô Tôn Tẫn - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch Thường trực  LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ - Trưởng, phó các Ban của LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Tráng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, về dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các Ban huyện uỷ. Các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ huyện qua các thời kỳ, các đồng chí thuộc LĐLĐ các huyện bạn đã về dự. Đặc biệt có 152 đại biểu là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 3.820 đoàn viên CNVC-LĐ của 177 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện về dự Đại hội.

alt

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn huyện và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2012- 2017). Đại hội tập trung thảo luận đánh giá những kết quả hoạt động đạt được trong nhiệm kỳ qua là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng và Công đoàn cấp trên, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội cùng cấp, sự đoàn kết nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ đoàn viên trên địa bàn huyện đã đưa chất lượng hoạt động công đoàn cũng như chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ được nâng lên rõ nét. Đặc biệt trong nhiệm kỳ đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVC-LĐ, tổ chức quán triệt hoc tập, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết TW4 (khoá XI); NQ Công đoàn Việt Nam lần thứ X; NQ 02, NQ 04 của BCH tỉnh uỷ, NQ BCH huyện Đảng bộ lần thứ XXIV, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQ Đại hội Công đoàn Thanh Hoá lần thứ XVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiện kỳ (2011- 2016) .

Đại hội đã bầu 19 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn huyện khoá VIII nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 4 đ/c.Tại phiên họp thứ nhất BCH công đoàn đã bầu 5 đồng chí trong Ban Thường vụ, Bầu đồng chí Hoàng Văn Huy giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Lê Đình Thương - Chức danh Phó Chủ tịch và bầu UBKT gồm 5 đồng chí, đồng chí Hoàng Văn Ninh đựợc bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT.  Đại hội đã biểu quyết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khoá IV nhiệm kỳ (2012- 2017). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự học, tự bổi dưỡng về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CNVC-LĐ, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, Góp phần cùng địa phương  thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội quốc phòng - an ninh - chính trị trên địa bàn huyện.


Hoàng Văn Huy, Chủ tịch - LĐLĐ huyện Triệu Sơn