Liên kết website

Đại hội Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn lần thứ II (nhiệm kỳ 2013-2018).

Trong hai ngày 05 và 06/01/2013, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn đã tiến hành Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2013-2018).

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Trần Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn, Đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các Ban của Liên đoàn lao động tỉnh,các phòng, ban của Ban quản lý KKT Nghi Sơn, các Công đoàn bạn, Lãnh đạo các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc và Đại diện lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Khu công nghiêp và chế xuất Hà Nội cùng 178 đại biểu chính thức, đại diện cho 19.500 đoàn viên CNLĐ đang làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.

Từ khi được thành lập năm 2007 và Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp của lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn đã tổ chức các phong trong trào trong công nhân lao động và hoạt động công đoàn đã có những bước phát triển vượt bậc, từ khi thành lập mới có 09 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 780 đoàn viên đến nạy sau 5 năm hoạt động, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hiện nay có 33 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 19.500 đoàn viên.

Bên cạnh thành lập các công đoàn cở sở mới và phát triển đoàn viên, Trong nhiệm kỳ qua công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, giải quyết kịp thời các kiến nghị, tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể của công nhân lao động,

Với trò tầm quan trọng của Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là khu kinh tế động lực của tỉnh, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn đã xây dựng các chương trình mục tiêu  cụ thể như: phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI có đông công nhân lao động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân và người lao động, trang bị các điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTH cho người lao động, tiền lương của NLĐ được chi trả đúng, kịp thời.

Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn đã tổ chức và lồng ghép các phong trào thi đua, lao động sản xuất, các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của Kinh tế Nghi Sơn .

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy – Phó trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn đã phát biểu và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời các đồng chí cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo để công đoàn Khu kinh tế Nghi sơn làm tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thảo luận, làm rõ những yếu kém, tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thi đua để Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn khóa II (nhiệm kỳ 2013-2018) gồm 21 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2013-201, Ban chấp hành khóa II đã họp phiên đầu tiên bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra công đoàn khu kinh tế.


Nguyễn Hữu Quang - Công đoàn KKT Nghi Sơn