Liên kết website

Đại hội Công đoàn huyện Quan Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017

Trong 2 ngày mùng 7 và 8/ 01/2013 Tại hội trường lớn huyện Quan Hoá, Công đoàn huyện đã long trọng tổ chức Đại hội khoá VIII nhiệm kỳ 2012- 2017

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Tôn Tẫn – Uỷ viên BCH tỉnh uỷ- Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, - trưởng phó các ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh, đại diện cấp huyện có đồng chí Cao Thị Xuân- Uỷ viên BCH tỉnh uỷ- Bí thư huyện uỷ Quan Hoá và các đồng chí trong Thường trực, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ đã về dự Đại hội. Đặc biệt có 117 đại biểu là những đoàn viên công đoàn  tiêu biểu đại diện cho hơn 2.045 đoàn viên CNVC-LĐ của 83 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện về dự.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn huyện khoá VII nhiệm kỳ ( 2007-2012) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

alt

Đ/c Ngô Tôn Tẫn - UV BCH tỉnh Uỷ, PCT thường trực LĐLĐ tỉnh chụp ảnh với BCH LĐLĐ huyện Quan Hoá khoá VIII, nhiệm kỳ 3013 - 2017

Đại biểu tập trung thảo luận kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua với chức năng nhiệm vụ của mình, công đoàn huyện Quan Hoá đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp trong huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVC-LĐ, tổ chức quán triệt học tập, triển khai và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng các chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết TW4 ( khoá XI); NQ Công đoàn Việt Nam lần thứ X; NQ 02, NQ 04 của BCH tỉnh uỷ, NQ BCH huyện Đảng bộ lần tÍhứ XII, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQ Đại hội Công đoàn Thanh Hoá lần thứ XVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiện kỳ (2011- 2016) và chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn hoạt động của công đoàn cấp trên đến cơ sở đoàn viên, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, cũng như tính tiền phong gương mẫu ở mỗi cán bộ đoàn viên CNVC-LĐ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào“ Xanh , sạch, đẹp an toàn vệ sinh lao động” phong trào thi đua “ Phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT”,  chương trình “ Xây dựng nông thôn mới” gắn với các cuội vận động xã hội hoá đã góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm của CNVC-LĐ vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 15 đ/c trong Ban Chấp hành công đoàn huyện khoá VIII nhiệm kỳ (2012-2017), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII gồm 3 đ/c.Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu 5 đ/c trong Ban Thường vụ, Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu UBKT công đoàn. Đồng chí Hà Đức Liệu được bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Trương Thị Nhung đươc bầu chức danh Phó Chủ tịch và đồng chí Hà văn Sinh đựợc bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn lao động huyện khoá VIII nhiệm kỳ (2012-2017).

Đại hội đã biểu quyết mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khoá VIII nhiệm kỳ (2012- 2017). “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, CNVC-LĐ  làm đối tượng vận động”. Chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.Tham gia cùng địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội quốc phòng - an ninh - chính trị trên địa bàn huyện Quan Hoá ngày càng vững mạnh..

Trần văn Chính, Chủ nhiệm UBKT