Liên kết website

Công đoàn Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi sông chu Thanh Hoá - Một đơn vị thực hiện tốt QCDC cơ sở

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi sông Chu (Công ty KTCTTL sông Chu) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được chuyển đổi từ Công ty thuỷ nông Sông Chu Thanh Hóa theo QĐ số 89/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá. Bộ máy tổ chức của công ty gồm Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, 15 xí nghiệp KTCTTL đóng trên địa bàn các huyện và Thành Phố, 1 Xí nghiệp xây lắp công trình và kinh doanh tổng hợp, 5 phòng, ban tham mưu.

Cán bộ, CNV-LĐ của Công ty có 940 người, trong đó nữ 336 người; trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 145 người, trung cấp 146, lao động khác và công nhân  từ bậc 2 đến bậc 7 là 649 người.

Tổ chức cơ sở Đảng của toàn công ty có 5 Đảng bộ và 11 chi bộ, trong đó Đảng bộ Văn phòng Công ty trực thuộc Thành uỷ Thành phố Thanh Hóa, 4 Đảng bộ Xí nghiệp KTCTTL (Triệu Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống) và 10 chi bộ các XN KTCTTL Bái Thượng, Như Thanh, Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Mường Lát, Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ sinh hoạt trực thuộc Huyện uỷ trên địa bàn công tác.

Tổ chức Công đoàn cơ sở có 940 đoàn viên sinh hoạt ở 5 tổ công đoàn trực thuộc và 17 công đoàn bộ phận.

Nhiệm vụ chính của công ty là quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi để tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho trên 120.000 ha lúa, hoa màu của 15 huyện và thành phố Thanh Hoá (trong đó có 7 huyện miền núi). Ngoài ra còn cung cấp nước sản xuất công nghiệp cho các Công ty: Giấy Mục Sơn, Đường Lam Sơn, Bia Thanh Hóa, Cấp nước Thanh Hóa; cấp nước để phát điện cho Nhà máy thuỷ điện Bàn Thạch (Điện lực Thanh Hoá), Công ty TNHH điện sông Mực; quản lý 2 nhà máy thuỷ điện tại huyện Mường Lát để phát điện, cung cấp điện cho nhân dân huyện Mường Lát và bản Xổm Vẳng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; cung cấp nước sinh hoạt cho một số địa bàn dân cư trong vùng có công trình thuỷ lợi do công ty quản lý.

Thực hiện nghị quyết 4a/BCH-TLĐ ngày 6 tháng 1 năm 2005 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khoá IX) về nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã triển khai và tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong quá trình lãnh đạo đơn vị thực hiện Chỉ thị 30 CT/TW của Bộ chính trị và các Nghị định của Chính Phủ về thực hiện quy chế dân chủ. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên công đoàn tạo sự thống nhất cao trong Đảng, chuyên môn, công đoàn trước khi quán triệt tới cán bộ đoàn viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, BCH công đoàn cơ sở công ty đã chủ động phối hợp với Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC trong doanh nghiệp hàng năm và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện QCDC, xây dựng  nội quy, quy chế, quy định trên các lĩnh vực và đề ra các biện pháp để các xí nghiệp, các phòng, ban tham gia xây dựng, thực hiện, đồng thời hướng dẫn CNV-LĐ đóng góp ý kiến xây dựng, thực hiện quy chế, quy định của công ty gồm:

1- BCH công đoàn đã xây dựng quy chế hoạt động của BCH; Xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH công đoàn - Hội đồng thành viên và Ban giám đốc công ty làm cơ sở thực hiện. Hàng năm, BCH công đoàn tham gia với chuyên môn sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động của công ty, nội quy lao động và tuyên truyền đến CNV-LĐ để mọi người được biết và thực hiện.

2- BCH công đoàn tham gia với Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện QCDC trong công ty hàng năm; BCĐ thực hiện QCDC của công ty hàng năm đều được kiện toàn lại và có đại diện ban thường vụ công đoàn tham gia và làm phó ban.

3- Hàng năm BCH công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức cho 100% các đơn vị từ cấp cụm tổ, xí nghiệp đến công ty tổ chức Đại hội CNVC (Năm 2006 trở về trước) và từ năm 2007, tổ chức Hội nghị Người lao động theo hướng dẫn tại nghị định 87/2007/NĐ-CP của chính phủ về hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ trong công ty cổ phần, công ty TNHH; Thông tư 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty TNHH. Thông qua hội nghị Người lao động, toàn thể người lao động trong công ty tham gia ý kiến về các nội dung quan trọng như: xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của công ty; tham gia các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh mội trường, cải thiện điều kiện làm việc và sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với trình độ tay nghệ và sức khoẻ. Đặc biệt, thông qua hội nghị người lao động từ cấp cụm tổ trở lên, người lao động được tham gia ý kiến vào dự thảo Thoả ước lao động tập thể để đại diện người lao động và người sử dụng lao động ký kết. Nội dung của thoả ước lao động tập thể quy định đầy đủ, rõ ràng trách nhiệm của người sử dụng lao động và quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người lao động; các chính sách chế độ có lợi cho người lao động. Cụ thể như:

- Quy định chính sách về BHLĐ cho người lao động là 1.000.000đ/ng/năm;

- Quy định về tiền thưởng, chính sách hưởng phúc lợi tập thể cho người lao động trong năm;

- Quy định hỗ trợ phụ nữ sau khi sinh, ngoài chế độ theo quy định thì được công ty hỗ trợ 500.000đ; CNV-LĐ nữ mỗi năm ngoài 1 lần khám sức khỏe định kỳ thì được công ty tổ chức cho khám bệnh nghệ nghiệp, bệnh phụ khoa;

- Quy định về thời gian người sử dụng phải trả lương tháng cho NLĐ;

- Quy định về việc CNV-LĐ trong công ty gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ được công ty xem xét trợ cấp từ các nguồn quỹ hợp pháp...v.v.

 Do 100% người lao động được đều được tham gia, góp ý vào thỏa ước LĐTT nên thoả ước lao động của công ty luôn đáp ứng quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động nên 100% cán bộ đoàn viên công ty yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công ty.

4. BCH Công đoàn đã chủ động cùng với chuyên môn tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể và các văn bản hướng dẫn khác của công ty để mọi người lao động trong công ty đều biết và thực hiện. Đặc biệt, đầu năm 2010, thực hiện đề án tuyên truyền về chính sách pháp luật của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức lớp tập huấn về chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động cho cấn bộ lãnh đạo và 100% cán bộ công đoàn tham gia mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

Do thực hiện tốt QCDC trong doanh nghiệp, thực hiện tốt các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế phối hợp của công đoàn - Hội đồng thành viên - ban giám đốc nên nhiều năm qua nội bộ công ty luôn đoàn kết, ổn định phối hợp hài hoà vì sự tiến bộ của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. Các năm qua, công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, việc làm của cán bộ đoàn viên luôn ổn định, trong công ty không có lao động dôi dư phải sắp xếp lại; đời sống cán bộ đoàn viên được đảm bảo, năm sau cao hơn năm trước. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và trách nhiệm đối với người lao động được thể hiện qua các năm như sau:

- Diện tích tưới tiêu năm 2006 là 93.045 ha, đến năm 2010 là 119.098 ha, tăng trong 5 năm 26.053ha.

- Giá trị thuỷ lợi phí năm 2006 là 49,5 tỷ đồng, đến năm 2010 là 92,7 tỷ đồng, tăng trong 5 năm là 43,2 tỷ đồng.

- Các loại thuế, phí và bảo hiểm phải nộp Nhà nước năm 2006 nộp 3,7 tỷ đồng, đến năm 2010 nộp 6,7 tỷ đồng, tăng trong 5 năm là 3 tỷ đồng/năm.

- Bình quân thu nhập của CNV-LĐ năm 2006 là 1.450.000 đồng/người/ tháng, đến năm 2010 bình quân 3.050.000 đồng/người/tháng, tăng trong 5 năm là 1.600.000 đồng/ người/tháng.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, hàng trăm công trình được tu sửa, nâng cấp, cải tạo, hàng trăm km kênh liên huyện, liên xã, kênh nội đồng được kiên cố hoá, hàng trăm thiết bị máy móc cũ kỹ kém hiệu quả được đổi mới đã đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mục tiêu CNH- HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày càng tốt hơn.

- Hoạt động hoa học - công nghệ - môi trường có bước tiến bộ mới, phát  huy được trí tuệ của CNV-LĐ. Trong 6 năm qua đã nghiên cứu và áp dụng thành công 65 đề tài sáng kiến kỹ thuật, giá trị  làm  lợi hàng trăm triệu đồng, được TLĐ tặng 04 Bằng Lao động sáng tạo.

Với những kết quả đã đạt được nêu trên, tập thể công ty đã được các cấp tặng thưởng rất nhiều phần thưởng cao quý:

- Tổ chức Đảng: được Tỉnh uỷ Thanh Hóa tặng Bằng khen Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (2005 - 2009).

- Chuyên môn: năm 2005 được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; Từ 2005 đến 2009 được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 3 cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bộ NN&PTNT tặng bằng khen đơn vị luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Dự kiến năm 2010 công ty sẽ đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Nhất.

- Tổ chức Công đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc; Từ 2005 đến 2009 được Tổng LĐLĐ Việt nam tặng 2 cờ thi đua, 1 bằng khen đơn vị xuất sắc.

Đồng chí Chủ tịch CĐCS công ty đã được TLĐLĐVN tặng 01 Bằng khen năm 2007 và 01 Bằng LĐST năm 2008.

Với thành tích xuất sắc đạt được trong tham gia xây dựng thực hiện QCDC cơ sở, tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện NQ 4a/BCH-TLĐ (06/01/2005) của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN (khóa IX) “về nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi sông Chu Thanh Hóa đã vinh dự được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen.

 

Đỗ Hùng Thắng - Phó Ban CSPL