Liên kết website

Công đoàn trường Đại học Hồng Đức tổ chức bầu trưởng, phó Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2018

Hội nghị đại biểu CBVC-LĐ trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017 đã kiện toàn lại Ban Thanh tra nhân nhân, kết quả Hội nghị đã bầu được 07 đồng chí có đủ  phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn trúng cử vào Ban TTND nhiệm kỳ 2016-2018; để Ban Thanh tra nhân dân  tiến hành phân công các tổ công tác, triển khai chương trình công tác toàn khóa, chiều ngày 03/12/2016 Ban Thường vụ Công đoàn trường đã triệu tập hội nghị bầu trưởng, phó ban Thanh tra nhân dân trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2016-2018; tham dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Công đoàn trường, các đồng chí trúng cử vào ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 và đại diện ban giám hiệu nhà trường.


Hình ảnh toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Song, Chủ tịch Công đoàn trường chủ trì hội nghị đã nêu lên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban Thanh tra nhân dân, nhận xét các mặt mạnh và mặt còn hạn chế của Ban TTND nhiệm kì trước (2014 – 2016), đồng thời nêu lên vai trò, tầm quan trọng của người đứng đầu ban Thanh tra nhân dân nhà trường.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Công đoàn trường hội nghị đã tiến hành thảo luận một cách dân chủ và đi đến thống nhất bầu trưởng, phó ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018; kết quả 100% đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Ủy viên BCH Công đoàn trường, phó trưởng phòng Đảm Bảo chất lượng và Khảo thí làm trưởng Ban Thanh tra nhân dân; đồng chí Vũ Thanh Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội làm Phó Ban TTND Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2016-2018.


Mai Xuân Thắm, CĐ Trường Đại học Hồng Đức