Liên kết website

Đảm bảo người lao động được thanh toán lương, thưởng trước Tết

Để bảo đảm đời sống người lao động, nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động và đình công xảy ra trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số công việc đảm bảo người lao động được thanh toán lương, thưởng trước tết.

Đây là nội dung được quan trọng được đề cập tại Công văn số 4916/LĐTBXH-LĐTT ban hành ngày 07/12/2016 của Bộ lao động Thương binh và xã hội về tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, đảm bảo việc thanh toán tiền lương, thưởng, không để xảy ra nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động (NLĐ) trong các tháng giáp Tết

- Đề nghị các tổ chức đoàn thể tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình NLĐ không có điều kiện về quê mà đón Tết tại nơi cư trú.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, đảm bảo phải được thực hiện xong trước ngày 31/12/2016 và công bố cho NLĐ biết.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đình công xảy ra trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán.

Căn cứ nội dung của Công văn số 4916/LĐTBXH-LĐTT ban hành ngày 07/12/2016 của Bộ lao động Thương binh và xã hội Công đoàn cơ sở cần phối hợp, đề nghị chủ doanh nghiệp thực hiện các nội dung công văn, đặc biệt quan tâm việc đảm bảo cho NLĐ được hưởng lương, thưởng trước tết nguyên đán 2017./.

Lê Thị Thuần, Ban Chính sách Pháp luật – LĐLĐ