Liên kết website

LĐLĐ huyện Ngọc Lặc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Liên đoàn lao động huyện Ngọc Lặc

Ngày 21/4/ 2017, tại hội trường UBND huyện Ngọc Lặc, UBND huyện và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Ngọc lặc đã tổ chức  ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Liên đoàn lao động huyện Ngọc Lặc, tới dự buổi ký kết có đ/c Cao viết Trường Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó chủ tịch HĐND huyện, các đ/c lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện, các đ/c Ủy viên UBND huyện và các đ/c Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động huyện.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đ/c Nguyễn Đăng Khoa Chủ tịch LĐLĐ huyện, thay mặt UBND huyện đ/c  Lê Văn Tuấn Chủ tịch UBND đã  ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và Liên đoàn lao động huyện Ngọc Lặc.

Những  nội dung chính của Quy chế phối hợp là: Phối hợp chặt chẽ trong việc vận động  CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và HĐND huyện đề ra; phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, tổ chức công đoàn giải quyết việc làm cho người lao động, tổ chức dạy nghề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ; UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi để LĐLĐ huyện tham gia xây dựng chính quyền, tham gia quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và LĐLĐ huyện  sẽ tạo sự phối hợp ngày càng hiệu quả hơn giữa UBND huyện và LĐLĐ huyện trong việc phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phong trào công nhân, viên chức, lao động  và hoạt động công đoàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng huyện Ngọc lặc ngày càng phát triển./.

Đinh Thị Ánh  Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc