Liên kết website

Thọ Xuân: Ngày hội hiến máu “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-LĐLĐ ngày 27/4/2017 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thọ Xuân. Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thọ Xuân về tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2017. Sáng 15/5/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức ngày hội hiến máu "Chiến dịch những giọt máu hồng" hè 2017.

 Ngày hội hiến máu đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của gần 1000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đền từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.  Kêt quả, đã có 889 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu giao) được tiếp nhận phục vụ nhu cầu máu trong điều trị cấp cứu người bệnh, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Doãn Hoàng Giang – LĐLĐ huyện Thọ Xuân