Liên kết website

Các cấp công đoàn huyện Nông Cống với các hoạt động xã hội, từ thiện.

Những năm qua, phát huy tinh thần tương thân tương ái, hoạt động xã hội, từ thiện luôn được các cấp công đoàn trên địa huyện Nông Cống quan tâm, thực hiện. Đoàn viên, công  nhân viên chức lao động đã  tích cực ủng hộ và tham gia các chương trình xã hội từ thiện do công đoàn phát động, như xây dựng "quỹ Mái ấm công đoàn";  "quỹ hỗ trợ Nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn";  "quỹ xây nhà công vụ cho giáo viên ở vùng khó khăn". Tính từ năm 2012 đến nay, các cấp công đoàn huyện đã  đề nghị hỗ trợ xây dựng 12 nhà Mái ấm công đoàn với  tổng kinh phí hỗ trợ  390 triệu đồng;  2 nhà công vụ cho giáo viên tại xã Công Chính và Công Bình tổng trị giá 300 triệu đồng. Tham gia ủng hộ  quỹ hỗ trợ " Nữ công nhân viên chức lao động  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo"  được 65 triệu đồng.

Hoàng Yến