Liên kết website

Công Đoàn Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta làm tốt công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động

Nhằm giúp công nhân, viên chức, lao động yên tâm công tác, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn luôn được các cấp Công đoàn huyện chú trọng thực hiện; Qua đó giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác này, như: Đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động; tích cực chủ động tham gia ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động; chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động… Các cấp Công đoàn tích cực vận động đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ “Bảo trợ trẻ em”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị bão lụt... 

Một trong những Công đoàn cơ sở, Công đoàn khối doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này có thể kể đến Công đoàn Công ty CP Dụng cụ TT Delta: Hiện nay, Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta có hơn 2 nghìn CNVCLĐ, trong đó, nữ chiếm 1.150. Những năm qua, Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta luôn giữ vững sự phát triển ổn định cả về năng suất và chất lượng, luôn có đủ việc làm, thu nhập của người lao động  từng bước được cải thiện. Thị trường trong và ngoài nước được duy trì và mở rộng. Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân có nhiều thuận lợi: Tiếp tục được sự quan tâm của Ban giám đốc, nhất là duy trì và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, tạo động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Công đoàn Công ty vận động được 100% số lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp; 100% đoàn viên Công đoàn hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động: Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…

Hằng năm Công đoàn Công ty đều tổ chức lấy ý kiến của người lao động để xây dựng bản thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, bổ sung, góp ý chính sửa các điều khoản để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo công ty, dành một phần kinh phí từ quĩ phúc lợi tặng quà cho cán bộ đoàn viên. Ngoài kịp thời thăm hỏi, động viên các đoàn viên ốm đau, khó khăn, công đoàn cũng đã phát động đoàn viên quyên góp, ủng hộ trợ giúp đột xuất hàng chục triệu đồng cho một số đoàn viên.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-28/07/2017), tiến tới Đại hội lần thứ IX Công đoàn huyện Hoằng Hóa, Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, Công ty cũng đang gấp rút hoàn thành khu nhà ở xã hội cho công nhân. Khu nhà gồm 7 tầng; từ tầng 1 đến tầng 4 sẽ dành cho trường Mầm non của con em cán bộ, nhân viên lao động Công ty, từ tầng 4- tầng 7 có 163 căn hộ bán cho lao động công ty có hoàn cảnh khó khăn đang có nhu cầu về nhà ở. Lao động đủ tiêu chuẩn mua căn hộ sẽ được đảm bảo hỗ trợ vay vốn ưu đãi và giảm từ 5- 20% giá thành tùy theo thời gian, thành tích mà lao động đóng góp cho công ty. Công trình sẽ được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh thanh Hóa.

Những việc làm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời về đời sống vât chất và tinh thần cho đoàn viên lao động đã giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của công ty tăng 15%.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Thực hiện tốt Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tổ chức Công đoàn. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải quyết những bức xúc của CNVCLĐ ngay tại cơ sở. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới./.

Lê Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hóa