Liên kết website

Công tác kiểm tra công đoàn

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 .Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm luôn chủ động tham mưu cho BCH, BTV xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng để tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra.

Trong tháng 11/ 2016, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam , việc triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2016 và việc  quản lý thu, chi tài chính Công đoàn ở 11 CĐCS

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ, trong các ngày 21 đến 28 tháng 10 năm 2016 LĐLĐ huyện Nông Cống đã thông báo lịch và thành lập 2 đoàn kiểm tra tại một số Công đoàn cơ sở trường học.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng năm 2016, từ ngày 09/8 đến ngày 19/8/2016 Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm 2016 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.


Ngày 23/5/2016, UBKT Liên đoàn Lao động Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại LĐLĐ huyện Nông Cống. Đ/c Nguyễn Văn Thu - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh làm Trưởng Đoàn.


Thực hiện Công văn hướng dẫn số 01/UBKT ngày 08 tháng 01 năm 2016; của UBKT LĐLĐ Tỉnh Thanh Hoá, về việc hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2016. Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương xây dựng kế hoạch hoạt của UBKT năm 2016 với những nhiệm vụ trọng tâm như sau

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ, trong 03 ngày 21, 22, 25 tháng 4 năm 2016 LĐLĐ huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra tại một số Công đoàn cơ sở trường học.


Thực hiện công văn số 116/CV-LĐLĐ ngày 05/5/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc quản lý thu, chi,tài chính Công đoàn. UBKT Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và Tài chính Công đoàn theo quy định của Điều lệ CĐVN. Kết quả kiểm tra cho thấy.

Qua kiểm tra đơn vị đã chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, xây dựng chương trình hoạt động, duy trì các hội nghị Ban chấp hành, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống việc làm của CNVCLĐ trong công ty.

Từ sau Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá đến nay, về công tác tổ chức và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố thành lập Đoàn kiểm tra công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm 2014.

Đây là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm,  trau dồi kiến thức cơ bản về công tác nữ công, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nữ công, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ công nhân viên chức lao động./.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố thành lập Đoàn kiểm tra Công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động Thành phố đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tham gia.

Tại các công đoàn cơ sở, sau nghe báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đoàn đã kiểm tra hồ sơ công đoàn, hồ sơ thu chi tài chính năm 2013, nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn cơ sở, ý kiến đại diện lãnh đạo, cấp ủy của các đơn vị.

Do làm tốt công tác kiểm tra định kỳ đã phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Công đoàn. Do đó, trong 6 tháng đầu năm Liên đoàn lao động huyện Hoằng Hóa không có tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn.

Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã và mời đại diện lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội và Chi cục Thuế thị xã tham gia Đoàn kiểm tra.

Thực hiện chương trình công tác của BCH LĐLĐ huyện Quảng xương năm 2014, thực hiện kế hoạch số 03 KH/KT ngày 3 tháng 3 năm 2014; của UBKT và quyết định thành lập đoàn kiểm tra số 07-QĐ/LĐLĐ ngày 10 tháng 3 năm 2014;của Ban thường vụ  LĐLĐ huyện Quảng Xương về việc kiểm tra toàn diện CĐCS trực thuộc và công đoàn cơ sở giáo dục năm 2014. Trong 4 ngày từ 5 đến 8 tháng 5 năm 2014, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ

Thực hiện Chương trình công tác của UBKT Liên đoàn Lao động Nga Sơn năm 2014. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Nga Sơn thành lập đoàn kiểm tra công đoàn cơ sở về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính Công đoàn .


Có thể nói trong năm qua UBKT - LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đề ra, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam

Cùng với hoạt động của Đoàn kiểm tra, 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã có 14 buổi làm việc với Đảng uỷ, Chính quyền (Thủ trưởng cơ quan) và Ban Chấp hành CĐCS xã về việc hoành thiện và ban hành các quy chế, chương trình công tác sau Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012- 2015

Thực hiện chương trình công tác, trong hai ngày 17-18 /7/ 2013, LĐLĐ huyện Thạch Thành phối hợp với ban Dân vận huyện uỷ kiểm tra tình hình hoạt động của 4 loại hình tổ chức CĐCS

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến mối quan hệ lao động, tranh chấp lao động,  tiền lưông, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tai nạn lao động, kỷ luật lao động và chế độ chính sách khác thuộc quyền lợi của người lao động.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2012-2017 và chương trình công tác của BCH LĐLD huyện Quảng xương năm 2013. Trong 4 ngày từ 16 đến 19 tháng 5 năm 2013...

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn năm 2013. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã thành lập Đoàn kiểm tra công đoàn cơ sở về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm 2013.

Kết quả phân loại UBKT các cấp :  Có 987 UBKT xuấ sắc = 35%, loại tốt 338 UBKT = 12%, loại khá 1.099 UBKT= 39%, Loại trung bình 281 UBKT =10%, loại yếu 113 UBKT= 4%

Các nội dung kiểm tra được tiến hành trong đợt này là: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, về việc làm, đời sống của cán bộ, đoàn viên, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, việc tổ chức Hội nghị CBCC và hội nghị người lao động; công tác quản lý tài chính Công đoàn…

Kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn, kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn học kỳ I năm học 2011 – 2012 của các đơn vị, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và chương trình công tác của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2012 về công tác kiểm tra. Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp theo những nội dung trọng tâm cụ thể sau:

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống. Ngày 13 tháng 9 năm 2011 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ra Quyết định số 07/QĐ - LĐLĐ

Ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2011, Đoàn công tác của UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đ/c Đỗ Xuân Học – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch – Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

      Trong nửa nhiệm kỳ qua ( 2008-2013), UBKT - LĐLĐ tỉnh đã chủ động giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng nội quy và duy trì tốt việc tiếp đoàn viên CNVC - LĐ, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT CĐ các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền của công đoàn; thực hiện việc phân loại đơn, chuyển đơn và hướng dẫn đoàn viên CNVC- LĐ khiếu nại tố cáo ( KNTC) đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết; tích cực giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ tham gia với cơ quan chức năng của Nhà nứơc, người sử dụng lao động và các tổ chức khác với nhiều hình thức như đối thoại, toạ đàm, hoà giải và kiến nghị giải quyết theo đúng pháp luật.

Thực hiện chương trình công tác năm 2011 và kế hoạch số 399/KH – LĐLĐ ngày 23 táng 2 năm 2011 V/v tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra các Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2011, ngày 01 tháng 4 năm 2011 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Như Xuân  đã ra thông báo số: 424/TB - LĐLĐ thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 đ/c trong ban thường vụ và UBKT LĐLĐ huyện .

Trong thời gian qua, đ­ược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Thanh Hoá lần thứ XVII nhiệm kỳ( 2008-2013), Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong chức năng quản lý và lãnh đạo. Làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phát triển có hiệu quả và lành mạnh  trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Nếu việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha".

Thực hiện kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn ngành y tế năm 2011. Trong tháng  6 năm 2011, UBKT Công đoàn ngành y tế đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt nam ở 10 Công đoàn cơ sở (Gồm 5 Trung tâm y tế huyện và 5 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện)

Thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, Kế hoạch hoạt động của UBKT LĐLĐ huyện năm 2011, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 4 năm 2011 UBKT LĐLĐ huyện đã thành lập đoàn kiểm tra do Đồng chí Lê Văn Lực CNUBKT LĐLĐ huyện khoá VII làm trưởng đoàn. Trong 4 ngày làm việc đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt nam ở 10 đơn vị Công đoàn cơ sở (Gồm 6 đơn vị công đoàn xã, 02 công đoàn doanh nghiệp và 02 công đoàn cơ quan hành chính sự nghiệp)

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và chương trình công tác của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2011 về công tác kiểm tra. Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp gồm những nội dung chủ yếu sau

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ XVII về việc tiếp đoàn viên CNVC-LĐ, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của CNVC - LĐ, kết quả giải quyết như sau  :

     Để nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, ngày 14/12/2010  tại Hội trường  cơ quan LĐLĐ tỉnh,  Ban Thường vụ LĐLĐ Thanh Hoá đã tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động của UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở cho 87 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT của các Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh và công đoàn khối Giáo dục của 27 huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện hướng dẫn số 31/HD-UBKT Ngày 11/01/2011 của Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ (2008-2011). Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong việc thực hiện như sau: