Liên kết website

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở

   alt

Để nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn các cấp, ngày 14/12/2010  tại Hội trường  cơ quan LĐLĐ tỉnh,  Ban Thường vụ LĐLĐ Thanh Hoá đã tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động của UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở cho 87 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT của các Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh và công đoàn khối Giáo dục của 27 huyện, thị xã, thành phố. Trong 1 ngày làm việc các học viên đã đ­ược tiếp thu 3 chuyên đề cơ bản về hoạt động kiểm tra như; Hướng dẫn Phương pháp và trình tự Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kiểm tra về quản lý thu chi tài chính , tài sản công đoàn cấp trên và nội dung giải quyết và tham giai giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  của đoàn viên, CNVC-LĐ gửi tới tổ chức công đoàn. Đặc biệt là UBKT LĐLĐ tỉnh còn hướng dẫn (ví dụ mẫu) về thiết lập hồ sơ hoạt động của UBKT công đoàn các cấp đảm bảo tính thống nhất: Từ việc xây dựng chư­ơng trình công tác toàn khoá, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm; Biên bản hội nghị UBKT; Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm; Việc tiếp đoàn viên; kết quả giải quyết đơn thư­ KNTC  cho đến các biểu mẩu phục vụ cho công tác kiểm tra được  phản ánh trực tiếp vào sổ theo dõi hoạt động của UBKT của từng cấp công đoàn, nhằm đảm bảo tính thống nhất,tính khoa học và thuận lợi cho công tác kiểm tra và trong lưu giữ hồ sơ tại đơn vị. Đặc biệt đợt tập huấn làn này  đã tạo cho mỗi học viên nắm vững về nội dung, chuyên sâu về nghiệp vụ về phương pháp và trình tự tổ chức một cuộc kiểm tra theo từng chuyên đề đảm báo đúng quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam. Từ đó làm cơ sở tham mư­u giúp BCH, Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn cấp mình và cấp dưới  thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên và tự kiểm tra đạt kết quả cao.