Liên kết website

LĐLĐ huyện Quảng Xương;Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện chương trình công tác của BCH LĐLĐ huyện Quảng xương năm 2014, thực hiện kế hoạch số 03 KH/KT ngày 3 tháng 3 năm 2014; của UBKT và quyết định thành lập đoàn kiểm tra số 07-QĐ/LĐLĐ ngày 10 tháng 3 năm 2014;của Ban thường vụ  LĐLĐ huyện Quảng Xương về việc kiểm tra toàn diện CĐCS trực thuộc và công đoàn cơ sở giáo dục năm 2014. Trong 4 ngày từ 5 đến 8 tháng 5 năm 2014, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ phối hợp với Công đoàn giáo dục huyện quảng xương tổ chức kiểm tra tại 6 CĐCS Trường học khối giáo dục, và 4 đơn vị CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. Tham gia đoàn kiểm tra về phía LĐLĐ huyện có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện, đ/c Nguyễn Văn Khoa- UVBTV chủ nhiệm UBKT,đ/c Nguyễn Hữu Năm- UVBTV chủ tịch CĐGD, tại CĐCS khối trực thuộc được kiểm tra có các đồng chí đại diện cấp ủy, các đ/c trong BCH Công đoàn; CĐCS khối giáo dục có đại diện cấp ủy,hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong ban giám hiệu và ban chấp hành CĐCS nhà trường.

Tại các đơn vị CĐCS đoàn đã được nghe đồng chí chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả về công tác hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vu hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm.Qua công tác kiểm tra cho thấy các CĐCS trực thuộc cũng như các CĐCS khối trường học luôn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt nam, tổ chức sinh hoạt đầy đủ theo định kỳ của BCH, của công đoàn cơ sở; và ở từng tổ công đoàn; các CĐCS đều mở sổ sách ghi chép biên bản đầy đủ,rõ ràng.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCCVC và người LĐ luôn dược quan tâm như thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách BHXH,BHYT,BHTN, chế độ ốm đau thai sản,luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất và trình độ nghề nghiệp cho cán bộ công chức và giáo viên.Tuyên truyền sâu rộng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10, tổ chức toạ đàm, tổ chức cho chị em thi nấu ăn, thi đấu cầu lông, giao lưu VHVN,TDTT.Hàng năm BCHCĐ phối hợp với thủ trưởng đơn vị; Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho CBCC-CBGV và người LĐ đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở tỉnh bạn và hỗ trợ từ 30-50 triệu đồng. Thường xuyên làm tốt công tác động viên thăm hỏi khi CBCC-CBGV và người LĐ,hoặc người thân của CB đoàn viên khi có chuyện buồn vui.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác chuyên môn; trong công tác  giảng dạy," Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà"nuôi con khoẻ dạy con ngoan,xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, thực hiện tốt mọi chủ trương,nghị quyết của đảng của Công đoàn cấp trên và chính sách pháp luật của nhà nước, luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

Sau mỗi kỳ Đại hội các CĐCS đã xây dựng được các loại qui chế (Đặc biệt là qui chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn) xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn cho từng năm  và cho cả nhiệm kỳ.

Thực hiện tốt công tác thu chi sử dụng tài chính công đoàn, thu đúng thu đủ 1% đoàn phí công đoàn, chi đúng mục đích.Có sổ theo dõi ghi chép theo khoản mục đúng như hướng dẫn và qui định của công đoàn cấp trên.Mọi cán bộ đoàn viên và tập thể CĐCS đều chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Đoàn kiểm tra cũng được nghe ý kiến của cấp uỷ đảng, chuyên môn về công tác chỉ đạo và công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn. những thuận lợi,khó khăn, trong công tác hoạt động công đoàn cơ sở,và có những kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra báo cáo với công đoàn cấp trên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoạt động đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Kết luận những nội dung kiểm tra tại các CĐCS. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng của BCHCĐ và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, mặc dù sau mỗi kỳ đại hội có thay đổi về tổ chức, về nhân sự nhưng các đồng chí trong BCH luôn có tâm huyết và nhiệt tình trong công tác hoạt động công đoàn.

Công đoàn cơ sở cần tổ chức tốt các phong trào thi đua phù hợp tại đơn vị mình, thường xuyên quan tâm đến đời sống,vật chất tinh thần, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCC-CBGV và người LĐ (Đặc biệt là những CBCC- CBGV và người lao động là hợp đồng; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) xây dựng và bổ sung các qui chế phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị. Công tác lưu trữ hồ sơ văn phòng chưa khoa học, chưa hợp lý, một số qui chế còn thiếu nội dung theo qui định.Đoàn kiểm tra đề nghị CĐCS khắc phục trong thời gian tới,để tổ chức công đoàn xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động, và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững  mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH.

Bá Trường