Liên kết website

LĐLĐ huyện Hoằng Hóa: Đẩy mạnh hoạt động công tác kiểm tra công đoàn

Đại hội Công đoàn huyện Hoằng Hóa bầu UBKT Liên đoàn lao động huyện gồm 5 đồng chí do Đồng chí Lê Khắc Huỳnh – UVBTV làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện. Ngay sau đại hội UBKT đã  ban hành quy chế hoạt động, Chương trình làm việc toàn khóa. Dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Hoằng Hóa, Ủy ban kiểm tra không ngừng đổi mới, sáng tạo, hướng dẫn chỉ đạo UBKT công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra .

Hàng năm UBKT Liên đoàn lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, tổ chức thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Công đoàn cơ sở.  Mục đích của việc kiểm tra là nhằm đánh giá đúng thực tế việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, quản lý sử dụng tài chính Công đoàn ở các đơn vị Công đoàn cơ sở. Đoàn kiểm tra đã biểu dương những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế thiếu sót trong hoạt động thực tiễn của tổ chức Công đoàn và đoàn viên góp phần nâng cao nhận thức, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của BCH, BTV và hoạt động của từng thành viên trong tổ chức Công đoàn.

Qua kiểm tra Chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý sử dụng tài chính Công đoàn ở các đơn vị trong năm 2013, 2014 kết quả cho thấy các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra của UBKT LĐLĐ huyện, đã xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ tài liệu...đáp ứng yêu cầu kiểm tra. Các đơn vị được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành đầy đủ nghiêm túc các chương trình, Nghị quyết của Công đoàn Cấp trên, không có đơn vị cá nhân vi phạm Điều lệ, tài chính Công đoàn quản lý sử dụng có hiệu quả góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, có một số đơn vị còn lúng túng trong phương pháp làm việc, hồ sơ tài liệu sắp xếp chưa khoa học, chưa tranh thủ được sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng ở đơn vị.

Do làm tốt công tác kiểm tra định kỳ đã phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Công đoàn. Do đó, trong 6 tháng đầu năm Liên đoàn lao động huyện Hoằng Hóa không có tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn.Phạm Thị Tuyến,  LĐLĐ huyện Hoằng Hóa